Znovuobjevení a zatracení směnek – bilance ke 30 letům svobody

Za minulého režimu se směnky nepoužívaly. Známy byly jenom z filmů pro pamětníky a z povinné četby – románu Gustava Flauberta Paní Bovaryová. S příchodem svobody a vznikem svobodného trhu se obrodily i směnky.

Směnka je cenný papír, který může vystavit kdokoli. Ze směnek se později vyvinuly bankovky. Právě to, že je směnka cenný papír pak ve výsledku znamená, že musí být vymyšlen rychlý a efektivní mechanismus, jak se domoci proplacení směnky v případě, kdy dlužník směnku neproplatí.

Tento mechanismus byl prostý. Stačilo na soud předložit originál směnky a navrhnout vydání tzv. směnečného platebního rozkazu. Pokud soud neměl důvody pochybovat o pravosti směnky, což zpravidla nikdy neměl, musel vydat směnečný platební rozkaz.

Směnečný platební rozkaz se doručoval do vlastních rukou dlužníka, přičemž mohl být doručen i tzv. fikcí (tedy vhozením do schránky). Tak se mohlo stát, že pokud si dlužník nevyzvedával poštu, byl dlužníku doručen, aniž se o tom dozvěděl. Jako obrana pak existovala možnost domáhat se vyslovení neúčinnosti doručení fikcí. Takže určitá obrana existovala.

Ve směnečném platebním rozkazu soud nařídil žalovanému, aby do 3 dnů od doručení zaplatil a nebo podal námitky. Tato lhůta třech dnů byla poměrně přísná. Nedala se prodloužit a námitky, které mohl dlužník vznášet (např., že směnku nepodepsal, je neplatná, promlčená, nebo byla již zaplacena), musely být vzneseny v této lhůtě. Žádné dodatečné vymýšlení důvodů a obstrukcí, jako při klasickém souzení.

Tento zaběhnutý systém fungoval přes dvacet let. Pak byl plíživou justičně parlamentní erozí rozkotán. Soudy i politici dospěly k názoru, že se směnky zneužívají. Že chytráci využívají neznalosti a naivity prosťáčků, kdy prostřednictvím směnek dochází k vymáhání předražených úvěrů a smluvních pokut. Takže se zasáhlo a směnky jako cenné papíry byly v zásadě zlikvidovány. Obdobně jako rozhodčí nálezy, o čemž jsem psal zde.

Mechanismus rozvolňování směnečné odpovědnosti se uplatňoval postupně. Nejdříve Ústavní soud v jednom rozhodnutí uvedl, že lhůta 3 dny na podání námitek je protiústavní. Tak se začala používat lhůta 8 dní a nakonec 15 dní. Pak se přišlo s tím, že se musí ještě před podáním žaloby zasílat předžalobní upomínka (to platí nyní u všech žalob na plnění).

Nejvyšší soud pak v jednom rozhodnutí uvedl, že námitku nepodpisu směnky musí prokazovat žalobce. Což bylo zcela proti zavedené praxi, která vycházela z toho, že směnka je cenný papír, a každý, kdo se na ni podepíše je směnečně zavázán. Majiteli směnky je úplně jedno, jak se tam ty podpisy dostaly. Takže majitel jde pouze s originálem směnky na soud a tvrdí, že nebylo zaplaceno. Všechny námitky měl prokazovat žalovaný. To teď najednou neplatilo.

Toto rozhodnutí bylo ze strany odborné veřejnosti kritizováno. Nicméně většina soudů podle něj zpravidla postupuje. Takže, když někdo namítne, že směnku nepodepsal, je to žalobce, který musí navrhnout a zazálohovat znalecký posudek, který zkoumá podpis. Pokud, ale nemá žalobce referenční materiál (např. nějaké další dokumenty podepsané žalovaným), pak nemá co znalci předložit. Znalec buď vyzve žalovaného, aby se podepsal a ten se většinou podepíše úplně jinak, nebo vůbec odmítne poskytnout součinnost, a pak to nejde zjistit. Takže vám soud vysvětlí, že jste neunesli důkazní břemeno, směnečný platební rozkaz zruší a vy zaplatíte náklady řízení.

Definitní hřebík do směnečné rakve pak zabila novela občanského soudního řádu, kdy směnečný platební rozkaz již nejde doručit fikcí.

Výhody, které sebou vymáhání směnek původně přinášelo, jsou zcela eliminovány a v zásadě není důvod, proč směnky používat. Po třiceti letech, kdy směnky jako projev svobody vydávat cenné papíry, vstaly z popela, stát zatížil jejich vymáhání takovými procesními postupy, že z cenných papírů v zásadě udělal papíry bezcenné.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT