Za provozní přehmaty soudů mohou vždycky advokáti

Od zavedení datových schránek probíhá drtivá část korespondence mezi soudem a advokátem tímto způsobem. Občas dochází nicméně k zaslání věcí v listinné podobě poštou.

Na našem domácím hřišti však již od doby minulé (před zavedením datových schránek) byl zavedený mechanismus, že advokáti, kteří chodili k soudu často, měli v prostorách podatelny zřízeny přihrádky, kam se jim dávala pošta. Jednalo se o advokáty, kteří se na tomto soudě vyskytovali několikrát do týdne, takže vždy vytáhli z přihrádky příslušnou písemnost, podepsali doručenku a vše bylo vyřízeno. Nicméně se zavedením datových schránek a možnosti podávat podání prostřednictvím emailu podepsaného elektronickým podpisem prakticky odpad důvod, proč navštěvovat podatelnu. Nicméně soudkyně XY nám dala znalecký posudek do naší přihrádky rovněž s poučením, abychom se do 10 dnů po jeho doručení vyjádřili, zda budeme chtít slyšet znalce. Posudek jsme si tedy vyzvedli, nicméně asi nikoli okamžitě, jak soudkyně XY zřejmě očekávala a ve lhůtě jsme se rovněž vyjádřili, že slyšet znalce budeme chtít. Soudkyně nařídila jednání, jehož jediným důvodem měl být výslech znalce. Znalce však nepředvolala. Nicméně, jak jsme se dozvěděli, je to naše chyba, neboť jsme jí dali pozdě vědět. Nepochopil jsem toto arogantní tvrzení, neboť je jasně dané datum na doručence, kdy doručila znalecký posudek se svým požadavkem na vyjádření v určité lhůtě a rovněž naše vyjádření. Nic po lhůtě nebylo, přesto všichni v soudní síni (především náš klient) je stále soudkyní masírován, že za to, že nepřijel znalec, může advokát. Odročilo se na další termín. Znalec přijel. Začátek opět standardní, rekapitulace případu, kdy jsme se dověděli, že to, že znalec přijel, až na druhý pokus může opět advokát, který se opět nepřihlásil ve lhůtě určené soudem. Odročovalo se však opětovně, neboť posudek zpracovávali 2 znalci a bylo třeba vyslechnout i toho druhého, nicméně to opět byla chyba advokáta, protože dle soudu neřekl včas, že chce znalce vyslechnout oba. Odročovalo se na další termín. Předpokládal jsem, že tentokrát po měsíci si už soudkyně odpustí opětovně replikovat to, že znalec je vyslechnut v tomto pozdním termínu proto, že advokát nedal včas soudu vědět, zejména proto, že to vůbec není pravda. Nicméně soudkyně XY opět nezklamala a zase případ rekapitulovala způsobem, že za všechno může advokát. Problém je, zda se proti takovému jednání ohradit, nicméně je zřejmé že by to klientovi vůbec neprospělo, spíše naopak. Ostatně tato soudkyně, když projednávala tento případ, klientovi v trestním řízení stále říkala „pane odsouzený“, ačkoli již byl dvakrát obžaloby (jiným soudcem) zproštěn a odsoudit ho mohla teprve ona, což se jí opravdu povedlo, což je však jiný příběh.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT