Svévolný výběr soudních poplatků při žalobách na stát

Poslední dobou jsem podával několik žalob na ČR. Nejednalo se o žaloby na náhradu škody způsobenou omezením nějaké činnosti v důsledku nouzového stavu. Šlo o věci, které justice nebyla schopná rozhodnout v rozumném čase v období daleko před korona virem. Mým rekordmanem je jedna restituční kauza, která trvala 26 a půl roku.

Ale jsou tu i další věci. O některých jsem již psal, jako rozvod, který trval 12 let nebo nespravedlivé odsouzení za onanii v parku.

Tyhle věci je třeba napravit.  S tím asi nikdo nemá problém. Bylo dobrým zvykem, že žaloby na náhradu škody na státu byly osvobozené od soudního poplatku. To se později změnilo tak, že se měl platit paušální poplatek ve výši 2.000,-Kč za žalobu. Tato novela zákona o soudních poplatcích byla však tak skvělá, že tato povinnost už nebyla promítnuta do výše soudního poplatku za odvolání. Ten se vyměřoval podle klasického schématu, tedy  5 %  z žalované částky. Takže, když na vás stát zaklekl a o všechno jste přešli, pak jste mohli stát zažalovat. Dejme tomu, že šlo o likvidaci firmy, kdy by se podávala žaloba na 10 mil. Kč. Soudní poplatek za žalobu byl 2.000,-Kč. To se zajisté dalo sehnat. Jenže pokud došlo k zamítnutí žaloby (cesty spravedlnosti jsou nevyzpytatelné a mnohdy zdlouhavé), pak soudní poplatek z odvolání byl půl milionu Kč. A to už nešlo zaplatit, když vás stát zničil.

Po zásahu ústavního soudu se tato disproporce už neuplatňuje, nicméně justice přišla s jinou fintou.

V zákoně o soudních poplatcích (v jeho příloze, která řeší sazbu poplatků) se píše, že poplatek z návrhu (tedy z žaloby) je 2.000,-Kč. Z toho je podle mne zcela jasné, že co žaloba, to 2.000,-Kč.

Soudy teď však přišly s tímto inovativním postupem. Podrobují zkoumání žalobu, co je v ní napsáno a podle toho vám poplatek zvedají. Řešil jsem věc, kdy klient vedl několik soudních sporů a všechny se táhly. Když to konečně skončilo, podal jsem jednu žalobu, kde jsem to všechno sečetl. Konec konců jsem tím státu ušetřil peníze na nákladech řízení, neboť nepodávám několik žalob, ale jenom jednu.  Jenže ejhle. Hned jsem byl potrestán. Soudce vypočítal, že bych vlastně mohl podat několik žaloby za každé řízení zvlášť a spočítal mi to, jako bych se soudil několikrát.  To, co mělo stát 2.000,-Kč, najednou stojí několikrát tolik.

V jiném případě jsem chtěl jednak odškodnění za průtahy řízení (že to trvalo dlouho), tak i peníze za zbytečně realizovanou obhajobu, která se nemusela díky nezákonným rozhodnutím soudu vůbec konat. A soudce z toho dovodil, že to jsou také dvě věci, takže nikoli 2.000,-Kč ale 4.000,-Kč.

Problém je, že to musíte zaplatit, jinak vám řízení zastaví. Tak jsem přesvědčil klienty, aby to zaplatili, a hned jsem požádal stát o vrácení přeplatku špatně vypočteného soudního poplatku. Uvidíme, co se stane.

Je potěšující, že stát vytvořil mechanismus, jak bude odškodňovat oběti svých nezákonných a vlekoucích se rozhodnutí. Mrzuté však je, že první co stát v tomto odškodňovacím řízení udělá, je, že vám vyměří nezákonný soudní poplatek. Tahle holt vypadá justiční pokání.

Autorský text

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT