Reklamace v době vládních opatření proti šíření koronaviru

Opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 mohou být různá. Jedním z nich jsou i opatření vlády, kdy zavřela provozovny nejrůznějších potřeb. Ponechávám stranou, zda je to dobře nebo špatně a zda to nešlo řešit jinak. Výsledek je jasný, některé provozovny jsou zavřené. Tedy spíše mají být zavřené. Jenže není dořešeno, jak to bude s reklamacemi. Pořád můžete mít nakoupené zboží, kde se projeví vady v záruční lhůtě. Může jít samozřejmě o zboží, které jste si koupili dávno předtím, než vláda obchody uzavřela.

Co teď s tím? Je potřeba uvést, že v souvislosti s uzavíráním provozoven se nikdo nezamyslel nad tím, jak to bude s reklamacemi. Běh reklamačních lhůt nebyl nijak upravený. Ty tedy běží stále dál bez ohledu na to, zda jsou provozovny uzavřeny či nikoli. Běží rovněž bez ohledu na to, zda má člověk možnost reklamaci fyzicky v provozovně vykonat či nikoli.

Nutno rovněž říci, že reklamační lhůty jsou lhůty hmotněprávní. To znamená, že v průběhu této lhůty musíte reklamaci doručit obchodníkovi, u kterého jste zboží koupili. Nestačí pouze ve lhůtě podat reklamaci na poštu, aby to doručila ona. Poštu sice využít můžete, ale pošta musí reklamaci v reklamační lhůtě obchodníkovi doručit. Pokud reklamaci ve lhůtě obchodníkovi nedoručíte, ztrácíte možnost se úspěšně domoci práv z odpovědnosti za vady reklamovaného zboží, tedy např. požadovat výměnu zboží, případně slevu nebo vrácení peněz.

Pokud se podíváte na vyhlášená vládní opatření, tak se v nich zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Takto široká definice pak svádí k výkladu, že je tedy rovněž zakázáno poskytovat zákazníkovi i službu vyřizování reklamace. Na druhou stranu to je omezení, které je silně proti ochraně spotřebitele. Tento výklad tedy zřejmě není příliš žádoucí. Pak je namístě vyložit celou právní regulaci tak, že vyřizovat reklamace zakázáno není a ryze jazykově nelze podřadit vyřizování reklamací pod službu, která je zakázaná.

Dostáváme se tak nicméně k další absurditě, kdy sice obchodník nesmí otevřít, aby prodával zboží, ale má mít otevřeno kvůli tomu, aby přijímal a vyřizoval reklamace. V zákoně na ochranu spotřebitele je pak uvedeno, že v provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace a že prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Osobně jsem tedy zvědav, jak to budou dělat?

Je dokonce možné, že stát přistoupí k sankcionování těchto přestupků. Rád bych řekl, že si to nedovedu představit. Bohužel si to představit dovedu. Sankcionování podnikatelů mnohdy i za banality se stalo oblíbenou kratochvílí státní správy. Rozhodně jsem totiž žádnou vládní proklamaci směrem k obchodníkům s uzavřenými provozovanými ohledně plnění jejich povinností týkajících se přijímání a vyřizování reklamací nezaznamenal.

Autor: Michal Šalomoun
zavřít reklamu