Proč ctít zákon, když se proti rozhodnutí soudu nelze odvolat

Někdy mne opravdu justiční logika odzbrojí. Před několika měsíci jsem psal o jedné soudkyni, která se tak bála, že podáme v její věci odvolání, že raději celý spor rozdělila na dva menší. Tím z celého procesu udělal tzv. bagatelní spory. Bagatelní spory jsou spory, kdy souzená částka nepřevyšuje 10.000,-Kč. V takových případech nelze podat odvolání.

Naší taktikou samozřejmě bylo podat žalobu tak, abychom se případně mohli odvolat. Nicméně paní soudkyně udělala z jedné žaloby dva bagatelní spory, a první část žaloby okamžitě zamítla. V jednom případě, kdy jsme žalovali přes 20.000,Kč, tato soudkyně dokonce celý spor rozdělila na tři části, aby mohla z jedné žaloby udělat dokonce tři bagatelní spory.

Anketa: Mělo by se soudům zakázat rozdělovat spory na několik sporů bagatelních, aby bylo účastníkům řízení znemožněno podat odvolání?
Celkem hlasů: 257

Dalšího překvapení, kterého jsem se dočkal, spočívalo v tom, že jsem očekával, že v jednom z těchto řízení prohrajeme a v jednom vyhrajeme. Nicméně jsem se zmýlil. Fascinující bylo rovněž to, že se v tom druhém řízení neprovádělo dokazování, které jsme navrhli, ani nebyli z naší strany důkazní návrhy zamítnuty. Nebyli jsme ani poučeni, že soudu chybí z naší strany něco dotvrdit nebo prokázat, abychom byli v řízení úspěšní. To je povinnost soudu tímto přehledným způsobem řízení vést. Zde se nic takového nedělo. Ostatně proč taky, stejně se nemůžeme odvolat. Mimochodem díky tomuto postupu, kdy soud pořádá dva případně tři procesy místo jednoho, nám pak citelně navýšil náklady řízení, než kdyby žalobu zamítl jako celek a nikoli v rámci několika separátních případů.

Ta zásadní pecka, ale byla ukryta v odůvodnění rozhodnutí. Dozvěděl jsem se mimo jiné, že v autorském právu divadelním agenturám nezaniká po smrti autora oprávnění zastupovat tohoto autora, ale automaticky zastupuje všechny jeho dědice. Škoda jen, že to ani agentuře ani dědicům nikdo neřekl. Vskutku zajímavá novinka, neboť jak starý tak nový občanský zákoník výslovně uvádí, že zmocnění někoho zastupovat zaniká smrtí zmocnitele. No, asi ho paní sudí nečetla, proč taky. Stačí všechny spory, co jí napadnou, rozkouskovat na bagatelní spory a nikdo na ní nemůže.

Uvidíme, jestli se nás zastane ústavní soud, protože tímto způsobem je porušeno ústavní právo na zákonného soudce. Tato paní nám totiž znemožňuje, aby o naší věci rozhodoval v posledním stupni senát odvolacího soudu se třemi profesionálními soudci a nikoli právě ona. Přitom lze předpokládat, že ryze statisticky by se mezi třemi profesionální soudci zřejmě našel někdo, kdo četl občanský zákoník a hodlá ho respektovat.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT