Potřebujete rozšířit své právní znalosti? Studium LLM může být pro Vás to pravé.

Hledáte způsob, jak rozšířit své právní znalosti v konkrétní oblasti? Přijde vám, že na všechno je dost škol, jen právní oblast je málo pokryta? Omyl. I v tomto směru lze své znalosti dále rozvíjet a pracovat na sobě.

To, o čem zde mluvíme je studium LLM (Master of Laws). Studium je určeno pro ty, kteří si chtějí rozšířit své odborné znalosti ve specializované oblasti práva. A jelikož jsou právní znalosti potřebné pro chod každého podniku, zaměřuje se často na oblast práva soukromého a specializuje se i na právo obchodní. Absolvent tak získá ucelený přehled právních znalostí, které využije v široké podnikové sféře. Studenti se seznámí například s finančním právem, hospodářskými soutěžemi, insolvencí či pracovním právem. Celé studium je přitom koncipováno velmi prakticky a předchozí teoretické znalosti práva jsou proto více než potřeba. Žádná další studijní omezení však nejsou. Je tedy vhodné a úspěšně ho absolvují především advokáti, koncipienti, notáři, ale i vrcholoví manažeři, kteří s obchodním právem přijdou do styku ve své pozici.

Pro koho je studium určené

Na věku zde vůbec nezáleží. Vzhledem k tomu, že je Executive LLM určeno lidem hlavně s předchozími zkušenostmi a znalostmi, tak se s takovým věkem přímo počítá. Rovněž se i předpokládá s tím, že půjde o velmi časově zaneprázdněné jedince, a i z tohoto důvodu je studium realizováno primárně formou e-learningu. Studenti se ke studijnímu intranetu přihlašují vždy podle svých časových možností a fyzicky se zúčastní pouze čtyř sobotních seminářů, kde mohou jednotlivá témata diskutovat i se svými spolužáky. Po celou dobu lze komunikovat s lektory jak osobně, tak i elektronicky. Prostě co komu nejlépe vyhovuje. Nejdůležitější je, což je vlastně i cílem celého studia, dokázat správně pochopit probíranou látku a umět převést své nově získané poznatky do praxe. Pro ověření vědomostí je potřeba z každého modulu v semestru vypracovat seminární práci a na konci studia pak práci závěrečnou, kterou musí student obhájit před komisí.

Kde můžeme studovat

Můžeme zvolit třeba z uznávaného modelu studia, který v ČR využívá Cambridge Business School. Základní moduly jejich studia obsahují poznatky z občanského zákoníku, obchodního práva, mezinárodního obchodního práva, finančního práva, pracovního práva a několika dalších oblastí, které je možno zjistit přímo na webu, včetně podrobnějšího vysvětlení. Do LLM programů se přijímá bez zkoušek, ale podmínkou je vysokoškolské vzdělání, či prokazatelná praxe. Pokud vás studium LLM zaujalo, je ten pravý čas zjistit víc, nebo si už rovnou podat přihlášku. Přejeme hodně štěstí ve vaší další právní kariérní cestě.

Autor: redakce NechápavýAdvokát.cz
zavřít reklamu