Porušování ústavních práv Ministerstvem zdravotnictví

Od 5. 2. 2021 byly zavedeny Ministerstvem zdravotnictví podmínky návratu občanů do vlasti, které jsou rozdělené podle toho, z jakých oblastí se občan do ČR vrací. Můžete se na ně podívat na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde.

V podstatě jde o to, že když přijíždíte do ČR téměř odkudkoli, tak je vstup na území ČR podmiňován předložením antigenního nebo PCR testu.

Nic proti koncepčním protiepidemickým opatřením, jenže je tu ještě Ústava ČR a pak na ni navazující Listina základních práv a svobod. Právě v Listině základních práv a svobod je v čl. 14 odst. 4 uvedeno, že každý občan má právo na svobodný vstup na území ČR.

Tedy jinak řečeno, svobodný vstup na území ČR nelze žádným způsobem omezovat tím, zda podstoupíte nebo nepodstoupíte nějaký test. Cizince nechť si česká vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví při vstupu do ČR omezuje, ale u vlastních občanů to nelze. Ostatně tato regulace vychází ze zkušeností před rokem 1989, kdy byli někteří občané nuceni, aby ze své vlasti vycestovali a už se sem nikdy nevrátili. Tomu se právě má zabránit ústavním právem, aby se občanům nemohlo jakkoli zabránit vstupu na území jejich vlasti. Osobně se domnívám, že jak je tato svoboda nastylizována v Listině základních práv a svobod, tak tuto svobodu nelze omezit ani zákonem, natož pak nějakým opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Já v tomto ohledu nebrojím proti protiepidemickým opatřením. Ty lze ale zajisté realizovat, aniž by byla porušena základní občanská svoboda. Jistě je možno nařídit občanovi po návratu ze zahraničí domácí karanténu, případně podrobení se nějakému testování, ale nelze takovou procedurou podmiňovat vstup občana do své vlastní země.

Tohle se samozřejmě týká všech občanů cestujících do ČR ze zahraničí, ať je již důvod pobývání v zahraničí jakýkoli, studijní, pracovní, rekreační nebo jiný. Obzvláště pikantní je to pak v případech, kdy jezdíte do zahraničí za rodinou a nikde jinde než v okruhu svojí rodiny se nezdržujete.

Tahle situace je zcela jistě protiústavní a je evidentní, že si nikdo na Ministerstvu zdravotnictví vůbec neklade otázku, zda to je v pořádku. To lze ostatně seznat z odůvodnění onoho ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedenou regulaci zvedlo. Podal jsem proto návrh na zrušení tohoto ochranného opatření, aby byla zrušena povinnost absolvovat pro občany ČR nějaké testy, jako podmínka návratu do vlasti.

Uvidíme, jak to dopadne. Podle mě je to právně jasné, ale i justice dokáže občas překvapit.

Autor: Michal Šalomoun
zavřít reklamu