Podmíněné zastavení trestního stíhání aneb, jak přijít o peníze pod patronací soudu

Podmíněné zastavení trestního stíhání je institut, který se zpravidla používá v přípravném řízení, tedy ještě před tím, než případ dojde k soudu. Lze ho však použít kdykoli, tedy i tehdy, pokud se celá věc dostane před soud. Jeho podmínkou je, že obviněný svoji trestnou činnost dozná a uhradí způsobenou škodu, nebo se s poškozeným domluví na její úhradě.

V tomto případě šlo o to, že chlap si na své s.r.o. odebíral zboží, které měl dále přeprodávat a až dostane peníze, že zboží zaplatí, což se však už nikdy neuskutečnilo. Byl proto stíhán za zpronevěru, škodu nezaplatil a věc se dostala k soudu. K soudu přišel i poškozený. Soudce ho trpělivě přemlouval, až ho přesvědčil, aby souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání, že mu ji pachatel zaplatí v průběhu stanovené zkušební doby, která byl rok a půl.

Bylo vydáno usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání. Plán byl jasný, pokud obviněný ve zkušební nezaplatí, celá věc se znovu otevře, obviněného odsoudí a bude mu uloženo nahradit poškozenému škodu.

Ještě před tím, než uběhla zkušební doba se soud dotazoval, zda obviněný škodu zaplatil a poškozený mu napsal, že nikoli. Pak napsal na soud ještě několik dopisů s tím, že škoda není stále uhrazena, aby s tím soud začal něco dělat.

Soud nekomunikoval, a proto se poškozený vydal podívat do spisu, kde našel přípis, o tom, že se obviněný osvědčil. Platí totiž fikce, že se obviněný osvědčil, pokud do roka od uplynutí zkušební lhůty soud celou věc neprojedná. To se také stalo, jelikož se na to soudce vykašlal.

Takže super, peníze nikde. Teď byl úkol, jak je vymoci. Jediný smluvní vztah, který existoval byl mezi poškozeným a tím s.r.o., kde pachatel dělal jednatele. Jenže v průběhu doby, co se pachatel „osvědčoval“ vešlo jeho s.r.o. do likvidace a pak do konkurzu, který byl zrušen pro nedostatek majetku. S.r.o. bylo vymazáno z obchodního rejstříku. Nebylo se tedy s kým soudit, nehledě na to, že by se stejně nic nevysoudilo.

Nebylo možné se ani soudit s pachatelem, protože trestní stíhání bylo podmínečně zastaveno, on se osvědčil, takže neexistuje nikde ani rozhodnutí o tom, že by někomu způsobil škodu a má ji uhradit.

Jediné, co zbývalo, bylo podat žalobu na stát, aby nahradil škodu způsobenou nesprávným úředním postupem soudu, kdy soud nevydal rozhodnutí o pokračování v trestním řízení právě v té roční době, kdy byl několikrát zpraven o tom, že škoda zaplacená není a pachatel se tedy neosvědčil. Byla podána žaloba na stát na náhradu škody způsobená nesprávným úředním postupem soudu. Pokud si myslíte, že poškozený nad státem vyhrál, tak se mýlíte. Soud sice šalomounsky konstatoval, že zde byly průtahy v řízení, díky kterým se pachatel osvědčil, aniž by zaplatil škodu, ale na druhou stranu usoudil, že tyto průtahy nezpůsobily vznik škody. Poškozený si dle soudu mohl žalovat škodu v civilním řízení sám a neměl se spoléhat na to, že to za něho vyřídí soud.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT