O přezíravém chování státních zástupců

Státní zástupci jsou zajisté jenom lidé. Někteří se chovají adekvátně jejich postavení, někteří však ne. Dokonce to někdy vypadá, že zcela nepochopili, že nereprezentují jenom sebe, ale stát. Stát, který by chováním svých reprezentantů, měl budovat důvěru v jeho instituce.

Pokud dochází k trestnímu přelíčení, kde je státní zástupce pouze jednou stranou sporu a stojí proti obžalovanému a jeho obhájci, měl by se státní zástupce chovat tak, aby to nevypadalo, že už je předem všechno domluveno se soudcem.

V tomto ohledu mám na mysli zejména nešvar, kterého jsem občas svědkem. Státní zástupce si prostě přijde před jednací místnost, kde sedíme na chodbě na lavici s obžalovaným a čekáme, až to začne. Bez jakýchkoli rozpaků vejde do jednací místnosti a jde si tam jako odložit talár. Soudce tam mnohdy už je, a jistě spolu pár slov prohodí. Je iluze myslet si, že se neznají. Samozřejmě, že se známe profesně všichni, soudci, advokáti a státní zástupci. Ale jak to vypadá v očích toho obžalovaného, který možná měl určité iluze o spravedlnosti, ale po této demonstraci síly už nemá. O tom, že o demonstraci síly jde, nemůže být pochyb. Státní zástupce si prostě může jít do jednací síně, která je pro vás zavřená a vy tam můžete vstoupit jenom na vyzvání. Vypadá to jako jasný signál, že všechno je domluvené. Obtížně se klientovi vysvětluje, že k žádnému ovlivňování soudu nedochází. Já to vlastně ani nevím. Nikdy jsem si nešel jako odložit talár do jednací místnosti před oficiálním zahájením hlavního líčení. Snad k ničemu nedochází, ale mohlo by. Takže by bylo velmi žádoucí, aby se státní zástupci této praktiky vzdali. Pokud se chtějí se soudcem setkat před jednáním a něco si k případu říci, což by se sice dít nemělo, ale vyloučit to nelze, tak nechť to nedělají tímto přezíravým a siláckým způsobem.

Na druhou stranu to není jenom problém státních zástupců, zejména soudci by neměli takové jednání trpět.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT