O předvídatelnosti soudních rozhodnutí

Jednou jsem v seriálu Vraždy v Midsomeru slyšel myšlenku, kterou parafrázuji: Zákon je jako bible, vždycky v něm najdeš pravidlo chování, které odporuje jinému pravidlu. Čím víc máme zákonů, tím je větší pravděpodobnost, že těchto vzájemně si odporujících povinností bude přibývat.

Jak se v tom ale mají vyznat soudci? Právo už je tak obsáhlé, že jde v zásadě odůvodnit cokoli. Při posouzení jakéhokoli případu by soudce měl zvážit tvrzení účastníků a pak důkazy, které byly provedeny k prokázání těchto tvrzení, zda opravdu tato tvrzení prokazují či nikoli. Soudce by se také měl vypořádat se všemi námitkami účastníků a to jak skutkovými tak právními.

Vzhledem tomu, že realita není jednoduchá a není jednoduché ani právo, bývají mnohé soudní pře soudem značně zjednodušovány. Soudce má jediný úkol a to je vyřešit případ (spis), zpravidla vynést nějaký rozsudek nebo jiné rozhodnutí.

Problémy nastávají, když se soudci jaksi něco nehodí. Byl poveden důkaz, který nasvědčuje tomu, že je to jinak, než to má soudce připravené v odůvodnění. V takovém případě je klasická soudní taktika přehlížet takový důkaz. Zkrátka žádný takový důkaz nebyl a hotovo. Jedná se o klasické vytěsnění problému. O čem se nemluví, to neexistuje. Ústavní soud opakovaně judikoval, že je to problém tzv. opomenutých důkazů, a že tímto postupem dochází k porušení práva na spravedlivý proces. Takže je to špatně a dělat se to nemá. Obdobně je to i s vypořádáním námitek právního charakteru.
Na začátku mé advokátní kariéry se taková rozhodnutí s opomenutými důkazy vyskytovaly. Byly to výjimky a všichni věděli, že je to špatně a dělat se to nesmí. Posledních několik let mám pocit, že takových rozhodnutí s ignorováním některých důkazů nebo námitek je skoro polovina.

Rovněž způsob odůvodnění soudů bývá poslední dobou značně konfrontační. Mnohdy nejde ani tak to, že je žaloba zamítnuta, ale soud si jaksi neodpustí alibistickou poznámku, že by rád žalobě vyhověl, ale advokát mu nenabídl důkazy, ze kterých by vyplynulo, že je žaloba důvodná. Když by advokát od klienta ty důkazy měl, tak by je asi soudu nabídl, ne? Zakládá se tím ve vztahu advokáta a klienta už jakási apriorní nedůvěra, že to vlastně byl ten advokát, který to celé podělal. Vzbuzuje se pak v klientech jakási spekulativní naděje v to, že když by měli jiného advokáta (asi lepšího), že by to dopadlo jinak. Odpovědnost za výsledek rozhodnutí tak soud jaksi přehazuje na advokáta.

Jiná odůvodnění rozsudků v případě vypořádání právních námitek jsou také někdy zbytečně konfrontační. Jsou spory, kde je těchto námitek poměrně hodně, zejména když je složitá právní úprava jedna povinnost vylučuje druhou. Některé námitky jsou opravu závažné a některé jsou takové nanicovaté, zkrátka jenom do počtu. Advokát si od nich ani moc neslibuje. Nicméně ho klient na ně upozornil a zdůraznil, že je tam chce, tak je advokát do nějakého podání zařadí. Soudce pak mnohdy závažné námitky, které se mu nehodí, zcela ignoruje a ujme se cupovat advokáta právě ohledně těch nanicovatých námitek, kde to tedy advokátovi opravdu nandá. Zpravidla mu vysvětlí, že se advokát mýlí a nic nechápe, protože v právu je věc přece jasná. Tím považuje věc za vyřízenou.

Předvídatelnost justice, která mnohdy rezignovala na hodnocení všech důkazů (i těch, co se nehodí) a vypořádávání všech námitek, je tak velice problematická. Čím více jsem toho v praxi viděl, tím méně si troufám odhadnout, jak konkrétní spor (zejména ten skutkově a právně složitý) dopadne.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT