Novela zákona o soudních poplatcích umožňuje soudům zahrát spor do autu

Tak nám zase změnili zákon o soudních poplatcích. Co se vlastně stalo? Podle staré úpravy soud vyměřil soudní poplatek a vydal usnesení o zaplacení soudního poplatku. Mohlo se stát, že někdo nestihl poplatek zaplatit, nebo zapomněl, proto po určité době, až se k tomu soudce dostal (za několik měsíců), vydal usnesení o zastavení řízení kvůli nezaplacení poplatku. Nicméně toto usnesení nabylo právní moci až za 15 dní a bylo tak možno zaplatit poplatek ještě v této patnáctidenní lhůtě.

Nyní je změna taková, že když nezaplatíte soudní poplatek ve lhůtě, soud řízení zastaví a tečka. Už se mi to stalo, tedy mému klientovi, já tam sehrál jenom roli pošťáka. Soud vyměřil poplatek, ale neumožnil ho zaplatit bankovním převodem, ale bylo třeba ho zaplatit kolkem. Takže elektronizace justice v praxi. Soud Vám pošle do datovky formulář, který přepošlete emailem klientovi. Ten pak shání tiskárnu, aby si formulář vytiskl a běží do banky, kde mu rozmění hotovost, a s hotovostí běží na poštu, kde za hotovost koupí kolek, který slavnostně nalepí na formulář a ten v obálce s kolkem pošle na soud. To co by šlo udělat za několik sekund, kdyby Vám soud sdělil číslo účtu a variabilní symbol, řešíme několik hodin.

Super, justice může použít elektronické nástroje, ale vy nikoli. Tak se stalo, že to klient o 1 den nestihl. Řízení bylo zastaveno. Napsal jsem tedy odvolání (dle názoru odvolacího soudu značně emotivní), kde jsem tuto absurdní situaci popsal. A co jsem se dozvěděl? Že není pravda, že by soud zbytečně posílal formuláře, které je třeba tisknout a v papíru s kolkem posílat zpět. Dozvěděl jsem se, že poplatková povinnost vzniká ze zákona, nikoli až vydáním usnesení o poplatku. Takže jakmile něco na soud pošlete, už to máte zaplatit. Praxe, že soud vydává usnesení o zaplacení poplatku, je jenom jeho milost, kterou nám udílí, neboť jednáme všichni protiprávně, když soudní poplatky neplatíme zároveň s podáním žalob a odvolání.

Skvěle, nemám problém platit soudní poplatky zároveň s podáním žaloby, ale to by bylo také potřeba, aby nám soud prozradil číslo účtu a sdělil také mechanismus, jak tvořit variabilní symboly, aby si platbu řádně přiřadil. Ne, že by to nešlo, např. na Úřadě průmyslového vlastnictví je možno platit správní poplatky na známé číslo účtu a mechanismu tvoření variabilních symbolů je také známý. To však do justice zatím nedorazilo. Stačí se podívat na webové stránky soudů, jestli tam naleznete číslo účtu.

Je fascinující, kolik je toho justice (zde pod patronací parlamentu), schopná kreativně vymyslet pro to, aby se spory ukončily nikoli meritorním rozhodnutím, ale tím, že se prostě zahrají do autu.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT