Nejvyšší soud zatáhl za záchranou brzdu – soudci si nemohu dělat, co chtějí

Minulý týden mne potěšil Nejvyšší soud v Brně. Vyhověl mému dovolání a zrušil nezákonná rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči a Krajského soudu v Brně. O co šlo, jsem popisoval – zde. Můj klient byl obviněn, že onanoval na veřejnosti. Byl dvakrát soudcem Okresního soudu v Třebíči zproštěn obžaloby. To se nelíbilo Krajskému soudu v Brně, který zprošťující rozsudek zrušil a věc vrátil zpět k dalšímu projednání a pro jistotu celou kauzu sebral nepohodlnému soudci a svěřil ji soudkyni.

Leitmotivem celého příběhu bylo, že obhajoba neustále umanutě trvala na tom, že je nutné v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech umožnit obhajobě klást svědkům otázky. To respektoval i vyměněný soudce, který to umožnil a právě i díky tomu, co vypověděly svědkyně u soudu, dospěl k závěru, že obžalovaný skutek nespáchal. Státní zástupce nicméně trval na tom, že svědkyně byly v době, kdy viděly obnažování někoho v parku, nezletilé, takže je není možné vyslýchat, aby nebyly traumatizované. Razil dokonce formuli, že právo na spravedlivý proces nemůže být nadřazeno právu na ochranu dětí. Což je velmi nebezpečná teze, neboť právo na spravedlivý proces je samostatná hodnota a výdobytek právního státu, která nemůže být ve jménu jiných práv jakkoli relativizována.

Nová soudkyně tak uznala v rámci velmi podivně inscenovaného procesu obžalovaného vinným, což odvolací soud – Krajský soud v Brně potvrdil. Proti jeho rozsudku bylo podáno dovolání, které si však tato nově instalovaná soudkyně sušila v kanceláři tři roky než je předala konečně Nejvyššímu soudu k posouzení.

Právní problém byl, že dovolání je speciální institut, kdy je možno podat dovolání pouze z několika málo důvodů. Tyto důvody jsou vždy právní. Není tak možné v rámci dovolání úspěšně zpochybňovat zjištěný skutkový stav. Pokud je tak napadáno, že nebylo obhajobě umožněno klást svědkům otázky, eventuálně to, že to sice umožněno bylo, ale vyměněná soudkyně z jejich výpovědí učiněných před soudem nevycházela, tak jde o zpochybňování zjištěného skutkového stavu. To však není dovolací důvod. To může být důvod až pro podání ústavní stížnosti, kdy je porušeno ústavní právo na spravedlivý proces. Ústavní soud však v několika rozhodnutích uvedl, že Nejvyšší soud je povolán k ochraně práv, takže třebaže není dán formálně vzato řádný dovolací důvod, přesto musí zasáhnout v případech, kdy skutková zjištění jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy. Je tak možné v těchto nejkřiklavějších případech zasáhnout, přestože by mělo být dovolání odmítnuto, protože nebyly respektovány zákonem dané dovolací důvody. Právě takový nesoulad skutkových zjištění a provedených důkazu zjistil Nejvyšší soud i v tomto případě. Proto rozsudek nově instalované soudkyně včetně potvrzujícího rozsudku odvolacího soudu zrušil.

Dokonce uznal i další výhradu, která byla ryze právním a řádným dovolacím důvodem, která spočívala v námitce, že rozhodoval nesprávný soudce. To proto, že byl případu zbaven původní soudce. Ten byl zbaven případu, aniž by to odvolací soud řádně odůvodnil. Nicméně původní soudce postupoval tak, že důkazy hodnotil jasným, logickým a přezkoumatelným způsobem. Pokud odvolací soud nesouhlasí s tímto hodnocením důkazů, a toto hodnocení je přesto logické a přesvědčivé, nemůže to být důvod k výměně soudce.

Nejvyšší soud také zmiňuje jednu zajímavou věc. Dovolání totiž bylo dáno k vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství. To se v zásadě přidalo na stranu obhajoby a vyčetlo soudu další pochybení v uvedené věci. Nejvyšší soud upozorňuje na to, že je to určitá praxe Nejvyššího státního zastupitelství, kdy se vlastně přidá na stranu obhajoby, když je zřejmé, že pravděpodobně vyhraje. Nejvyšší státní zastupitelství může podat dovolání ve prospěch odsouzeného, a dokonce by to mělo udělat, když zjistí, že soudy udělaly něco nezákonného. Na tuto svoji kompetenci ale rezignuje. Klidně nechá odsouzeného trpět pod tíhou nezákonných rozsudků. Když ale odsouzený podá dovolání a je zřejmé, že postup soudů opravdu obhájit nelze, pak se alibisticky přidá na stranu odsouzeného. To ale už vůbec není potřeba. Nehledě k tomu, že v tomto případě to byl jedině státní zástupce státního zastupitelství v Třebíči, který právě razil tezi, že právo na spravedlivý proces nemůže být nadřazeno právu ona ochranu nezletilých dětí a podával opakovaně odvolání do zprošťujících rozsudků, čímž obviněnému připravil nejhorší chvíle jeho života.

Celý příběh je na jednu stranu strašný, co jsou někteří soudci v tandemu se státními zástupci schopni napáchat za příkoří. Na druhou stranu má však justiční systém mechanismy na odhalení těchto případů, což v tomto případě zatím zafungovalo. Vypadá to, že s právním státem to snad ještě není tak zlé, jak by se mohlo zdát. Zůstává jen pachuť z toho, že v podstatě justičního systému není zakomponován žádný mechanismus očistné reflexe pro ty konkrétní soudce a státní zástupce, kteří se v tomto případu „vyznamenali“. Nezbývá než doufat, že to už příště neudělají. Je však otázka, jestli to bude stačit, zejména v situaci, když by byla justice opravdu pod tlakem a když by nešlo jenom o odsouzení ušlápnutého důchodce z Vysočiny, který měl onanovat na veřejnosti.

Autor: Michal Šalomoun
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu