Klientka po mně chce dva a půl milionu Kč, aneb další příspěvek k diskusi o přemrštěných výdělcích advokátů

Moje klientka poskytovala služby v oblasti, které jsem úplně nerozuměl. V tomto případě šlo o poskytování služeb pro děti, které měly dětskou mozkovou obrnu s tím, že je učila chodit a docela se jí dařilo a její „léčba“ určitý pozitivní přínos pro pacienty měla.

Klientka si proto do jedněch nejmenovaných novin dala inzerát o tom, že odstraní dětskou mozkovou obrnu. K tomu proběhla rovněž na stránkách novin reakce ze strany jedné zdravotní sestry, která rozhořčeně uváděla, že dětská mozková obrana vyléčit ani odstranit nejde, jde pracovat s pacienty, nějak jim jejich situaci ulehčit a zlepšit, ale nikoli DMO vyléčit. Klientku reakce zmíněné zdravotní sestry rozlítila a po mně chtěla, abych na ni podal trestní oznámení, za to, že ji pomlouvá a kazí podnikání. Jelikož jsem vůbec nepochopil, jak to je po odborné stránce, tak jsem udělal to jediné, co jsem udělat mohl. Podal jsem za klientku velmi kusé trestní oznámení v tom smyslu, že se klientka cítí poškozena uveřejněnými informacemi v tisku, přičemž po odborné stránce vše vysvětlí policii u svého výslechu. Za to jsem klientce ani nic neúčtoval, neboť šlo v podstatě jenom kontaktovat policii, aby to již s klientkou nějak dořešili.

Policie tedy začala šetření, klientku vyslechla. Ta jim vysvětla, jak moc je poškozená, že článek oné zdravotní sestry zpochybňuje její zásluhy a genialitu a kazí jí podnikání, což vyčíslila na částku kolem 2 mil. Kč.

Policie provedla šetření a zadala znalecký posudek, kdy znalec vysvětlil, že DMO vyléčit ani odstranit nelze, což je fakt. Pro policii to byla snadná práce, trestní oznámení odložila a věc pro ni byla vyřízena. Věc však nebyla vyřízena pro onu zdravotní setru, kterou klientka obvinila ze spáchání trestného činu a chtěla po ní cca 2 mil Kč. Tato zdravotní setra nelenila a podala podnět krajskému úřadu jako úřadu příslušnému v rámci regulaci reklamy k posouzení, zda se nejedná o klamavou reklamu. Krajský úřad začal tedy věc šetřit. Asi by se to obešlo nějakou legrační pokutou, nicméně klientka byla přesvědčená o své pravdě a genialitě, kterou se snažila prosadit u krajského úřadu.  To ji moc nevyšlo. Zřejmě proto, že své názory neprosazovala příliš diplomaticky, ale spíše konfrontačně, za což byla odměněna 40 tisíci Kč pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy.

S tím se rozhodně nesmířila a odvolala se k Ministerstvu průmyslu a obchodu, které rozhodnutí potvrdilo.

S tímto pak přišla klientka za mnou, kdy jsem měl podat správní žalobu, což je jediná možnost, jak situaci ještě nějak zvrátit. Správní žaloba je instrument, kde žalujete odvolací orgán za to, že nenapravil špatné rozhodnutí orgánu prvního stupně. Navrhuje se tam, že chcete zrušit ono rozhodnutí odvolacího orgánu (v tomto případě Ministerstva průmyslu a obchodu). Správní soud má však možnost využít i tzv. moderačního práva, což je situace, kdy v zásadě lze zmírnit sankci, tedy snížit pokutu. To však není automatické a je třeba o to požádat. Já jsem proto již v žalobě požadoval zrušení napadeného rozhodnutí, a pokud by soud uznal, že to správní orgán udělal dobře, tak jsem požádal, aby využil moderačního práva a snížil udělenou pokutu. V tomto případě pro to byly krásné důvody, když klientka možná v inzerátu trochu přeháněla, že umí DMO odstranit, nicméně její terapie zdravotně handicapovaným pacientům prospívala. K žalobě se vyjádřilo ministerstvo, následovala ještě replika, kde se opět řešilo ono moderační právo soudu. Klientka všechna vyjádření viděla a neměla k nim výhrady. Nicméně se přiblížil den D a to bylo soudní stání v Praze.

Byla bohužel sněhová kalamita a já jsem řídil auto společně s klientkou. Na soudě jsem přednesl žalobu, tak jak byla napsaná, proběhlo dokazování a v závěrečném návrhu jsem vše zopakoval. Tehdy už klientka začala pěnit a na chodbě mne pak osočila z toho, co si to dovoluji, že zpochybňuji její nevinu. To je ostatně nesmysl, protož ona už vinná je, navíc byla vinnou uznána v řízení, kde jsem ji ani nezastupoval. Nicméně z toho, že jsem navrhl použití moderačního práva za situace, když by soud shledal, že nejsou dány důvody pro zrušení rozhodnutí, aby tedy alespoň snížil pokutu, udělala zásadní problém a ječela na mně, jak jsem to mohl navrhnout, když je nevinná. A že rozhodně nechce, aby jí soudci snižovali pokutu, ale aby zrušili rozhodnutí. To jsem sice navrhoval rovněž, ale ji to neuspokojilo. Naštěstí soud naši žalobu zamítl a moderačního právo rovněž nevyužil. O důvodech lze spekulovat, ale když jim klientka i přes dva znalecké posudky tvrdí, že umí něco, co znalci říkají, že nelze, tak asi nebylo možno očekávat jiný výsledek.

Vyšli jsme ze soudu. Kalamita doposud nepolevila. Jelikož se klientka neměla, jak dostat domů, musel jsem ji odvést. Cestou jsem se jí pokoušel vysvětlit, že většina soudců jsou alibisti, a pokud nějakou věc lze převést na to, aby o ní rozhodl znalec, tak to udělají a pak jenom opíší znalecké závěry. V tomto případě byly dva znalecké posudky, jeden nechala udělat policie, další krajský úřad. Oba posudky byly o tom, že odstranit DMO nejde, tak vlastně nešlo rozhodnout jinak. Řekl jsem jí, že pokud nepřinese jiný znalecký posudek, nejlépe od znalce, který má více akademických titulů než předchozí znalec, tak pro soud bude věc uzavřena tak, že DMO odstranit nelze a tím pádem je třeba inzerát, který to hlásá, vyhodnotit jako klamavou reklamu. Na to mi řekla, že to zařídit nedokáže, ale abych podat trestní oznámení na ty znalce. To jsem odmítl. Výsledkem bylo, že jsem ukončil zastoupení pro narušení důvěry mezi klientem a advokátem, jelikož to dál nešlo.

Vrátil jsem klientce všechny papíry, zaslal vyúčtování právní pomoci. Klientka měla zaplatit fakturu, což však neučinila, na místo toho na mne poslala stížnost na Českou advokátní komoru. ČAK prošetřila celou situaci, přičemž šetření stížnosti uzavřela s tím, že jsem se žádného nezákonného ani neetického jednání vůči klientce nedopustil. Jelikož jsem právní pomoc odvedl, DPH z faktury jsem odvedl rovněž, vyzval jsem několikrát klientku, aby zaplatila fakturu, což však nemělo žádný efekt. Musel jsem tedy podat žalobu.

V rámci vyjádření k žalobě na zaplacení právní pomoci klientka uvedla, že nikoli ona, ale já bych jí měl zaplatit dva a půl milionu Kč, za to že jsem ji zničil a zpochybnil její nevinu před soudem, což je advokátní podraz. Nakonec se věc vyřešila smírem, kdy se zavázala, že zaplatí, to co mi dlužila a nebudu po ní požadovat žádné platby navíc jako úroky a náklady řízení. Soudce se však musel nějak vypořádat s tím, že klientka uvedla, že peníze jí dlužím já. Snažil se ji přimět, aby to vzala zpět, aby o jejím tvrzení, že jí dlužím 2,5 mil Kč, nemusel rozhodovat jako o vzájemném návrhu, že takto podaná žaloba je stejně na zamítnutí. Nicméně klientka byla opět chytrá, a proto začala justice projednávat její požadavek, abych ji zaplatil 2,5 mil Kč.

Jelikož to bylo takové plácnutí, nebylo možno o něm rozhodnout hned a bylo nutno klientku vyzvat k doplnění, proč vlastně chce tyto peníze a zda to má být škoda, nemajetková újma, nebo co vlastně. To se však klientce srozumitelně vysvětlit nepodařilo, nicméně se jí podařilo soudu vysvětlit, že potřebuje advokáta na právní pomoc, a soud jí ustanovil advokáta. Takže tímto ty její pokusy platíme všichni. OK. Byla ji ustanovená advokátka, která mi volala, co to má být za blbost a že vůbec nechápe, proč se ta paní soudí. Já jsem jí vše vysvětlil, načež mi sdělila, že požádá o zproštění ustanovení, neboť již měla cca před deseti lety s klientkou rovněž co do činění a skončilo to tak, že na ni klientka podala trestní oznámení.

Asi tři roky probíhaly různé pokusy o doplnění žaloby a hlavně se soudy přely o to, který soud má o věci vůbec rozhodnout.

Když se konečně podařilo klientce říci, co vlastně chce, což bylo z valné části to, co chtěla po oné zdravotní sestře a dále chce vrátit peníze, k jejichž úhradě se zavázala soudním smírem a pak ještě dalších 50.000,-kč na právní služby do budoucna, tak jsem musel tuto událost nahlásit pojišťovně. Domlouval jsem se tedy s likvidátorem, jak to mám udělat, jelikož jsem to nikdy nedělal. Poslal mi k vyplnění nějaké papíry, kde bylo třeba vysvětlit, co vlastně po mě klientka chce a proč. Odpovědět na to bylo značně obtížné, neboť to klientka vůbec nedokázala v žalobě vysvětlit. Navíc bych musel do všech kolonek v rámci jakéhosi zdůvodnění psát něco v tom smyslu, že klientka je zřejmě ………, ale to jsem tam psát nemohl. Nicméně jsem to nějak vyplnil. Načež mi pojišťovna napsala, že mne odškodňovat vůbec nebudou, protože jsem klientce žádnou škodu nezpůsobil. No, uvidíme, co řekne soud. Po čtyřech letech by už tuto jasnou věc mohli mít vyřešenou.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT