Kde se vzaly vrchní soudy a proč je dobré je zrušit

Klasická justiční soustava je třístupňová. Na prvním stupni je tzv. nalézací soud, který nalézá právo. Provádí většinu dokazování a rozhoduje spor, v trestním řízení pak rozhoduje a vině a trestu. To jsou u nás soudy okresní. V Praze, která má zase něco extra, soudy obvodní.

Proti většině rozhodnutí soudů prvního stupně se lze odvolat a ty pak řeší soud druhého stupně, neboli soud odvolací, který přezkoumává rozhodnutí soudů nalézacích. Odvolacími soudy jsou u nás soudy krajské. V Praze, která má zase něco extra, Městský soud v Praze.

Na třetím stupni je pak soud dovolací, který rozhoduje o dovoláních, což je speciální způsob přezkumu rozhodnutí odvolacích soudů. Ty je možno přezkoumávat nikoli skutkově, ale jenom právně. Proto by měl být tento soud jenom jeden, aby jaksi sjednocoval praxi odvolacích soudů a tím i soudů nalézacích. Tímto soudem je u nás Nejvyšší soud v Brně.

Takto vypadá normální soudní soustava. Takže, kde se vzaly soudy vrchní? To souvisí s dělením federace. Když jsme byli ještě společný federativní stát se Slováky, tak na území České republiky byl jednak Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky a Nejvyšší soud České republiky. Slováci pak měli na svém území Nejvyšší soud Slovenské republiky. Když došlo k rozdělení federace, tak se řešil praktický problém, co se soudci nejvyšších soudů. Zdálo se jaksi nepatřičné, aby se najednou ze soudců Nejvyššího soudu ČR stali soudci krajských soudů, což by bylo logické řešení. Proto se vymyslel model, že z Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky se udělal Nejvyšší soud ČR, a z Nejvyšší soudu České republiky (před rozdělením federace) se vlastně udělaly dva vrchní soudy, jeden v Praze a druhý v Olomouci a soudci z Nejvyššího soudu ČR (před rozdělením federace) se stali soudci vrchních soudů.

Kromě posílení ega určitých soudců toto čtyřstupňové uspořádaní přináší jenom problémy. Ty spočívají v tom, že musíte vymyslet, co vlastně budou soudci vrchních soudů soudit.

Proto se přišlo s myšlenkou, že existují tzv. složité věci (např. autorské právo, směnky, nekalá soutěž), kde v prvním stupni bude rozhodovat soud krajský a odvolacím soudem pak bude soud vrchní. Tomuto určení, který soud bude rozhodovat jako soud prvního stupně, se pak říká věcná příslušnost soudu.

Tato vize má ovšem několik úskalí. Předně existují spory, které jsou košaté, a příslušnost se v nich různě míchá, takže se z nich naprosto neústrojně vyčleňu části, které se pak nechávají posoudit úplně jiný soud. Navíc definice věcné příslušnosti zejména v civilních sporech, které jsou v občanském soudním řádu, nejsou zrovna dokonalé. Pak se justice utápí sama sebou a vede tzv. spory o věcnou příslušnost, kdy se vlastně soudí jenom to, který soud to bude v prvním stupni řešit. Tyto spory by vůbec neexistovaly, kdyby nebyla čtyřstupňová, ale jenom třístupňová soudní soustava.

To, že jsou vrchní soudy k ničemu, se samozřejmě v odborné veřejnosti ví. Akorát se nenašla dostatečná politická odvaha je zrušit. Uvidíme, jestli se někdy tato politická odvaha najde.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT