Kardinál Duka prohrál i u Nejvyššího soudu

Minulý týden se opět rozvířilo téma žaloby kardinála Duky na brněnská divadla. Média téměř svorně informovala o tom, že šlo o spor, kde se kardinál Duka vymezoval proti představení, kde měl Ježíš znásilnit muslimku. Tento narativ je ale pouze a jenom narativem pana Kardinála a jeho právního zástupce. Žádný soud, který žalobu posuzoval, nedovodil, že by představení takovou scénu obsahovalo. O tom jsem již psal. O to více mne potěšilo, když o případu referovalo i křesťanské rádio Proglas, tak nic o znásilnění muslimky Ježíšem neuvádělo.

Zde byl případ posouzen Nejvyšším soudem, který opětovně argumentaci pana kardinála a jeho právního zástupce odmítl jako zcestnou. Z rozhodnutí je možno ocitovat jednu pasáž, kdy žalobcům v nyní projednávané věci však v projevech příslušnosti k jejich náboženství nikdo nebrání, a i kdyby žalovaní mohli v souvislosti s uvedením divadelních her zasáhnout do náboženského cítění žalobců, rozhodně by je tím nemohli vystavit diskriminujícímu zacházení. Argumentace nestejnou možností žalobců projevit se urážlivě ve vztahu k islámskému náboženství je nedůvodná – pokud by o to žalobci skutečně měli zájem, nikdo v demokratické společnosti založené na respektu k lidským právům by jim v obdobně pojednané kritice či znevážení symbolů islámu neměl bránit, ovšem jejich jednání by pak mohlo být předmětem stejně pečlivého přezkumu, jako v dané věci jednání žalovaných.

Nejvyšší soud zmiňuje, že pan kardinál měl v případě nesouhlasu s nějakým představením toto svoje rozhořčení dát najevo spíše silou své osobnosti v rámci svého veřejného vystupování a nikoli se odsudku představení domáhat prostřednictvím soudů. Ostatně pan kardinál se žádného soudního jednání nikdy osobně nezúčastnil. Jak pak máte věřit někomu, kdo se cítí být zásadně poškozen, ale není to ochoten osobně vysvětlit v rámci soudní pře, kterou vyvolal.

Mimochodem jedna zajímavost. Rozsudek je od minulého týdne k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu. Bohužel mně jakožto zástupci jednoho ze žalovaných divadel  –  Centra experimentálního divadla nebyl rozsudek dosud do datové schránky doručen. Tak nevím, co si o tom mám myslet.

Autor: Michal Šalomoun
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu