Justiční šikana při doměřování soudních poplatků

Šikana pokračuje. Už jsem psal o své oblíbené soudkyni, která moji žalobu na peněžité plnění (v několika případech) rozsekala na několik dílčích částí, aby je mohla postupně zamítnout bez možnosti odvolání.

Nyní jsem se dostal do spárů této soudkyně opět

Podal jsem asi dvacet návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu. Žalovanou částku jsem zredukoval pouze na to, co nemůže být sporné. Všechny soudy mým návrhům vyhověly a elektronický platební rozkaz vydaly. Obvyklá procedura je ta, že podáte žalobu (návrh na vydání elektronického platebního rozkazu). Automaticky se vám vyměří soudní poplatek – v tomto případě 400 Kč, které zaplatíte. Následně soud (konkrétně vyšší soudní úředník) vydá elektronický platební rozkaz, tzv. ERO.

Anketa: Mám podat na tuto soudkyni stížnost?
Celkem hlasů: 412

ERO se doručuje do vlastních rukou žalovaného, který má 15 dní na podání odporu. Odporem se ERO ruší a věc putuje k soudci do „klasického souzení“. Pokud se ERO do vlastních rukou žalovaného nedoručí, soud ho zruší a nařídí jednání. ERO je tak jakási nabídka pro žalovaného, zda bude akceptovat toto rozhodnutí. Pokud NE, samozřejmě může podat odpor a soudit se. To však s sebou přináší náklady na souzení, takže to ve výsledku může být pro žalovaného podstatně dražší. Zejména pokud ve sporu jde o malé částky.

Pokud jsem uváděl, že všechny soudy vydaly ERO, tak to platí až na několik výjimek. A to byly návrhy, které se dostaly do spárů této soudkyně. Neznám sice rozvrh práce soudců u tohoto soudu. Je mi však divné, že v žalobách, které za svého klienta podávám stejně jako v jiných částech ČR, jiné soudy automaticky vydávají ERO, ale tady se něco zasekne. Dokonce mi to jeden vyšší soudní úředník napsal, že na pokyn této soudkyně ERO nevydá. Paní soudkyně si o tom asi chce rozhodnout sama. Následně mi pak tato soudkyně doměřila soudní poplatek ve výši dalších 600 Kč. Pokud ho nezaplatím, řízení se zastaví. Celé je to nezákonné, protože ono doměření soudního poplatku soud může udělat, ale až nakonec při rozhodování ve věci samé. Nemůže tedy hrozit zastavením řízení v případě, když by doměřený poplatek klient nezaplatil. To potvrdil v jednom případě i Městský soud v Praze. Klient však poplatek raději zaplatil. Uvidíme, čeho se ještě dočkáme. Na právo a zákonné postupy se u této paní soudkyně totiž moc nehraje.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT