Justiční logika

Již osm let řeším zapeklitý případ. Jde o jednu obchodní společnost, kde se část společníků rozhodla, že vymění vedení a nasměruje společnost novým směrem. Směrem, který se společníkům, které zastupuji, nelíbil. Byla svolána valná hromada, která do společnosti instalovala nové jednatele. Způsob svolání byl značně netransparentní a v podstatě se tato valná hromada neměla vůbec konat. Proto část společníků podala žalobu k soudu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.

Noví jednatelé pak činili jisté kroky, které opět posvěcovali na valných hromadách. Proti těmto změnám opětovně brojili moji klienti žalobami. Celkem bylo podáno několik žalob na vyslovení neplatnosti usnesení několika valných hromad. U soudu jsem navrhoval, aby bylo nejdříve rozhodnuto o té první valné hromadě, která instalovala nové jednatele. Zdálo se mi to logické, protože ostatní valné hromady budou neplatné mimo jiné i proto, že je tito noví jednatelé svolali, ale nemohli tak učinit, protože nebyli řádně zvoleni.

U soudu jsem se dozvěděl, že soud nebude respektovat můj návrh, aby o valných hromadách rozhodoval v pořadí, v jakém se konaly a v jakém byly podány žaloby. Takže výsledek byl, že žaloby byly zamítnuty, a to proto, že jednatelé, kteří je svolávali, byli v obchodním rejstříku zapsáni jako jednatelé, takže to bylo v pořádku. S tímto odůvodněním byly zamítnuty všechny žaloby až na tu jednu, která se týkala první valné hromady, která byla na počátku všech problémů. K pojednání tohoto případu soud bohužel přistoupil až nakonec. A světe div se, konstatoval nicotnost valné hromady, takže jednatelé byli zvoleni neoprávněně.
Vzhledem k tomu, že zbývající valné hromady už byly pravomocně vyřešeny, jsem podal návrh na obnovu řízení, aby se znovu otevřela otázka platnosti valných hromad, neboť nyní mám konečně v ruce důkaz o tom, že jednatelé, kteří je svolávali, nebyli jako jednatelé řádně zvoleni. Nicméně moje návrhy na obnovu řízení byly zamítnuty, neboť dle soudu nesplňuji podmínky pro to, aby se řízení obnovilo.

Neplatné by byly valné hromady jenom tehdy, když by předtím než je tito falešní jednatelé svolali, by soud konstatoval neplatnost usnesení valné hromady, na základě kterého byli zvoleni. Super, takže vlastně záleží na tom, v jakém pořadí soud návrhy na neplatnost valných hromad, co na sebe navazují, projednává a pak taky na tom, jak rychle. Čím si soud počíná chaotičtěji a zdlouhavěji, tím více legitimizuje řádění nepravých jednatelů. Od vrchního soudu jsem se dozvěděl, že pokud by mým návrhům na obnovu řízení vyhověl, tak by to znamenalo nepřípustný zásah do právní jistoty a dobré víry. Už jsem se moc nedozvěděl, do jaké právní jistoty a jaké dobré víry. Mám to chápat tak, že dobrá víra v to, že mi projde nezákonné zvolení jednatelů a jejich nezákonné řádění ve společnosti je silnější, než dobrá víra v to, že tuto situaci soud řádně a včas zarazí? Asi ano.

Projevuje se to mimo jiné i v rozhodnutí o nákladech řízení. Ty má platit ten, kdo prohrál soud. Za všechny soudy, které jsme prohráli, jsme zaplatili náklady řízení, které nám soud uložil. Byly to desetitisíce Kč. Když už jsme konečně jednou vyhráli – tu žalobu o první valné hromadě, tak soud o nákladech řízení rozhodl tak, že nám protistrana náklady řízení platit nemusí, protože by to bylo nespravedlivé.
Dodnes jsem vlastně nepochopil, na co máme v zákoně ustanovení o tom, že je možno se domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, když vám to stejně v ničem nepomůže.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT