Je znalost práva pro soudce důležitá?

Soudce by zajisté měl znát právo. Alespoň se to traduje v jedné zásadě soudního procesu formulované již v římském právu. Tato zásada zní: Iura novit curia, tedy soud zná právo. Ne vždy je to pravda. Ostatně proto je celý justiční systém budován vícestupňově, aby se případná neznalost dala napravit ve vyšším justičním stupni.

Někteří soudci si svojí právní erudicí nejsou zrovna jistí. To není nic fatálního v momentě, kdy si tento svůj handicap uvědomují.

Znal jsem jednu soudkyni, která byla v praxi poměrně dlouho. Nicméně najít v jejím procesu fáze, které procesní předpisy pro vedení procesu stanovují, se dalo poměrně těžko. Přesto ji považuji za dobrou soudkyni. Rozhodně nekriticky neopisovala do rozsudku obžalobu jako mnoho jejích kolegů na jejím místě. Chápala svoji roli soudce opravdu jako nestranného arbitra, který řeší spor. Tedy situaci, ve které obě dvě strany přizpůsobují svoji rétoriku tomu, aby uspěly. Tedy situaci, kdy všichni lžou, obžalovaný, obhájce i státní zástupce. Na druhou stranu si zřejmě byla vědoma toho, že její rozhodnutí by v případě odvolání moc neobstála, tak udělala maximum proto, aby se strany dohodly. Nutno přiznat, že se jí to dařilo. A to i v trestním procesu. Předběhla tak dobu o několik let.

Teprve od roku 2012 je v trestním řádu možnost, aby obžalovaný uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Myslí se samozřejmě i na poškozeného, který se může sjednávání a pak následně schvalování takové dohody účastnit a vyjadřovat se k ní. Tato soudkyně aplikovala dohodu o vině a trestu již dávno předtím, než to trestní řád vůbec umožňoval. Vypadalo to tak, že se vždy šibalsky usmála, naklonila se ke státnímu zástupci a pak k obhájci a zašeptala: „Podmínečku? Bez odvolání?“

Stačilo přikývnout a bylo to. Všichni byli spokojení. Obžalovaní dokonce i přes to, že jim byl uložen trest.

Tito soudci jsou pro justici přínos. Problém však je s těmi, kteří si erozi své právní erudice neuvědomují, ti pak mohou napáchat velké zlo.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT