Je pokuta 10 mil. Kč pro OSA hodně nebo málo?

Asi jste zaznamenali, že OSA, jakožto kolektivní správce autorských práv k dílům hudebním dostala pokutu cca 10. mil Kč za zneužití monopolního postavení. Jelikož jsem sám několik podnětů podával, pátral jsem, zda je to moje práce či nikoli. Předpokládal jsem, že ANO, ale neměl jsem to potvrzeno. Žádal jsem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) jako zástupce oznamovatele, aby mi poslal, jak podnět dopadl. S tím jsem neuspěl. Nepomohla ani žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tam mi sdělili, že si mám počkat, až to bude pravomocné. Což se konečně stalo.

ÚHOS mi poslal rozhodnutí, kde jsem si mohl konečně potvrdit, že šlo o můj podnět.

Anketa: Má pokuta uložená OSA být vyšší než odměny, které neoprávněně vybrali?
Celkem hlasů: 640

Nicméně v rozhodnutí byly zaškrtané ty nejzajímavější pasáže s odkazem na obchodní tajemství. Vždy rostu nad tím, když se v autorském zákon uvádí, že kolektivní správa se vykonává nevýdělečně a rovněž, že kolektivní správu vykonává právnická osoba, která není založena za účelem podnikání. A pak se argumentuje, že takový monopolista, který vše dělá nevýdělečně, má nějaké obchodní tajemství. Pamatuji si na jeden spor s OSA, kde jejich zástupce uváděl, že jsou nezisková organizace,  a proto musí šponovat sazebníkové ceny i přes zákonný strop.

Ostatně za obdobný delikt dostala OSA pokutu. Ačkoli osobně vidím v jejich činnosti podstatně více aspektů zneužití monopolního postavení, tak pokuta byla udělena za to, že vybírali odměnu za umístění televizního přijímače na neobsazených pokojích v ubytovacích zařízeních a v lázních. Tedy právně řečeno i za takovou činnost (spíše stav), kdy nedocházelo ke sdělování díla veřejnosti. Nejedná se tedy o nějaké předražené plnění, které bylo poskytnuto. Jedná se o účtování něčeho za nic, tedy jakousi institucionalizovanou krádež.

Osobně si myslím, že by měli vrátit všechno, co „ukradli“. Když už to nejde vrátit, těm, co to zaplatili, tak alespoň státu. Nelze ale zjistit, zda to tak bylo. Nevím, zda náhodou ÚHOS při udělení pokuty nebyl moc mírný, a nechal je „vrátit“ jenom část. Takže na tom vlastně stejně vydělali. Abych to mohl říct jistě, tak bych potřeboval nezaškrtané znění rozhodnutí. Mám ještě možnost, jak se bít o to, aby mi to zpřístupnili, uvidíme, co se stane.

Nakonec ještě jeden aspekt celé věci. Jako kolektivní správce nefunguje jenom OSA. V období, za které dostali pokutu, vybírali odměnu nejen za autory hudby, které zastupují, ale i za jiné kolektivní správce. Vybírali peníze rovněž za DILIA (zastupuje autory literárních a dramatických děl) a OOA-S (zastupují autory výtvarných děl). Není tak úplně fér, aby se případný veřejný odsudek snesl jenom na OSA, kromě ní na tom totiž vydělali i další kolektivní správci jako DILIA a OOA-S. Paradoxně tito kolektivní správci jaksi zůstali bez viny a peníze, které neoprávněně inkasovali, si stejně nechali

P.S. Dvojnásobnou pokutu 20 mil. Kč dostal za obdobné jednání také kolektivní správce INTERGRAM, který se dle mých zkušeností chová ještě hůře než OSA. Tam jsem se k rozhodnutí zatím nedostal, protože není pravomocné.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT