Jak vyplňovat formuláře o skutečnostech, o kterých nic nevíte

Tenhle příběh by se dal nazvat i Jak na mne pražské soudy kašlou II. Tohle se opravdu seběhlo během jednoho týdne a zase v tom měly prsty pražské soudy, jejichž přístup poněkud nechápu. O prvním příběhu jsem psal minulý týden zde.

V tomto případě šlo o několik let starou kauzu, kde jsem zastupoval českou společnost cizího státního příslušníka, který zemřel. Takže společnost neměla ani společníka ani jednatele, nicméně dál existovala. Moje plná moc smrtí jednatele nezaniká. Naopak zde nebyl nikdo, komu bych mohl adresovat výpověď plné moci, tak jsem musel nějak případ dokončit.

Žalovali jsme plnění ze směnky. Žalovaný podpis na směnce popíral, a proto se dělal znalecký posudek. Ten jsem navrhoval já a soud mi vyměřil zálohu na znalecký posudek. Soudci jsem tedy vysvětlil, že jednatel je mrtvý. Nikdo, ani já nemá přístup k nějakému majetku, takže to nemá, kdo zaplatit. Tady to soudce pochopil a od placení zálohy na posudek společnost osvobodil a nechal ho zpracovat. Posudek dopadl tak, že jsme se nic nedozvěděli, protože žalovaný odmítl poskytnout součinnost znalci a tedy chyběl referenční materiál pro písmoznalce. Ten pak učinil závěr, že není schopen posoudit, zda podpis na směnce je nebo není žalovaného. Soud pak žalobu zamítl, že jsem neprokázal, že směnku podepsal žalovaný.

To mne poněkud namíchlo, neboť tento závěr byl způsoben tím, že žalovaný sám zmařil znalecké zkoumání a povedení důkazu, který by mohl celou věc ozřejmit. Podal jsem odvolání a rozepsal jsem se na téma teorie důkazního břemene. Tedy o tom, že pokud někdo zmaří, že důkaz nemůže být proveden, nemělo by se to přičítat k tíži druhé straně sporu. Pokud je poskytnutí součinnosti znalci povinnost, pak by z porušení povinnosti neměl mít takový rušitel prospěch.

Soudce mi tentokrát vyměřil soudní poplatek z odvolání. Já opět požádal o osvobození od soudních poplatků, kdy jsem znovu zopakoval, že společnost nemá jednatele ani společníka, neboť je mrtvý a žádný nástupce tam zatím není. Soudce mi nechal vyplnit prohlášení o majetkových poměrech, které jsem mohl jenom proškrtat, neboť mi opravdu není známo nic o majetkových poměrech dotčené společnosti. Soudce mi tedy osvobození od soudních poplatků zamítl, třebaže mi z těchže důvodů přiznal osvobození od povinnosti platit zálohu na znalečné.

Podal jsem odvolání, kde odvolací soud věc zrušil a poučil soud o tom, že když ode mne zjistil, že jednatel je mrtvý, že měl ustanovit této společnosti opatrovníka. Takže nyní soud ustanovil opatrovníka. Nicméně mi zase doručil totéž prohlášení o majetku, které jsem už jednou proškrtal s tím, že nic nevím.

Takže jsme se po několika letech dostali tam, kde jsme už byli. Nechápu proč to doručuje soud mně, když si k tomu ustanovil opatrovníka, který tedy také nebude nic vědět. Vypadá to, že hra na schovávanou a jak něco nejde, pokračuje dál.

Autor: Michal Šalomoun

Mohlo by Vás zajímat​