Jak se soudu nechtělo

Soudili jsme se jednou firmou asi 8 let. Šlo o projekt rekonstrukce velkého hotelu, kde klient vytvářel projekt a pak ještě autorský dozor. Jak už to bývá, tak se stavební část překlopila do určité fáze, kdy už objednatel nepotřeboval projektanta, a tak mu prostě přestal platit, jak za projekt, tak za autorský dozor. U soudu pak tvrdil, že na stavbě buď nebyl vůbec, a anebo tam byl, když to nebylo potřeba, takže mu nemá, za co platit. Klasická vymlouvací taktika.

Vymýšlel protinároky na náhradu škody, která měla vzniknout špatným projektem. Škodu vyčíslil v v řádu desítek milionů a na žalovanou částku ji započetl. Obvyklá urputná advokátní chytristika. Bohužel všechna tato tvrzení musel soud prověřit. Prověřoval to tak, že si zadal znalecký posudek ohledně toho, jaké byly vady projektu.

Znalec na případu pracoval několik měsíců. Vypracoval obsáhlý znalecký posudek čítající několik desítek stran. Každá ze stran k tomu napsala své vyjádření, které soud zaslal znalci a ten na to ještě reagoval. Takže problém údajných vad byl zkoumám opravdu pečlivě.

Následoval výslech znalce, který probíhal několik hodin, kde se celá věc probírala znovu. Po tomto úmorném dokazování, které se táhlo několik let, soud konečně rozhodl a dal nám za pravdu. Žalobě vyhověl a uložil protistraně zaplatit požadované peníze. Protistrana se odvolala. Následovala fáze odvolacího řízení, kdy trvalo cca dva roky něž bylo nařízeno jednání.

Zde se odvolací soud (Vrchní soud v Praze) opětovně pokoušel přimět nás ke smíru, což se nedařilo, protože protistrana nechtěla zaplatit vůbec nic. Takže soudci měli rozhodnout. Já osobně čekal, že rozsudek soudu prvního stupně potvrdí a bude vše vyřešeno. Soudkyně, která věc rozhodovala v prvním stupni, totiž postupovala opravdu neobyčejně pečlivě, takže já jsem tam žádnou chybu nenašel.

Ale kdo hledá najde. Když se odvolacímu soudu nechce se věcí zabývat, tak je ve hledání nějakých procesních chyb, kvůli kterým může věc vrátit zpátky, velmi kreativní. Tady se soudu vážně nechtělo. Celou věc zrušili a vrátili ji soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Říkám zrušili, protože myslím ty tři soudce v senátu, který rozhodoval, ačkoli formálně je to rozhodnutí soudu jako instituce. Důvody zrušení byly vady řízení, které spočívaly v tom, že soud prvního stupně nesprávně provedl důkaz znaleckým posudkem. V občanském soudním řádu je totiž napsáno, že soud provede důkaz listinou (tedy i znaleckým posudkem) tak, že ji přečte nebo sdělí její obsah. Paní soudkyně však do protokolu o jednání napsala, že se konstatuje znalecký posudek. Pro odvolací soud to pak znamenalo, že tento posudek, který jsme všichni znali nazpaměť a několikrát jsme se k němu vyjadřovali vlastně dle justiční logiky neprovedla jako důkaz. Takže celou věc vrátili na začátek. Nechápu proč, protože, oni klidně tento znalecký posudek mohli přečíst nebo sdělit jeho obsah v odvolacím řízení, ale to se jim asi nechtělo.

Tato to vypadá, když se soudu nechce. To je další důvod, proč soudní řízení u nás trvají tak dlouho, jak trvají.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT