Jak objednat trestní stíhání?

Již několik měsíců z úst některých politiků probublává sdělení, že jde objednat trestní stíhání. Nic moc konkrétního jsme se nedozvěděli, jak se to dělá. Každopádně policie ani justice bezchybná není. Je možno vypozorovat situace, kde by se chování některých představitelů policie nebo justice dalo vysvětlit jen tak, že na nějakou objednávku jednají, ale možná jsou jenom nepozorní, unavení nebo hloupí.

Na začátku je třeba si uvědomit, že každé trestní stíhání se týká nějakého skutku. Nejdříve tedy musí existovat nějaký skutek (někdo někoho udeří pěstí, získá od někoho peníze, případně získá zboží, ale nezaplatí za ně). Tyto skutky se podle mne dějí nezávisle na justici a policii. Nicméně, když už se stanou, může nastat ona fáze, že jsou předloženy na základě trestního oznámení policii a následně státnímu zastupitelství k posouzení, zda se jedná o trestný čin a je na místě zahájit trestní stíhání. Zde už jsme ale v rovině nějakého právního hodnocení, které je nutně subjektivní. Zde mohou působit všelijaké faktory na to, aby konkrétní vyšetřovatel, případně státní zástupce nějakým způsobem jednal.

Trestní stíhání podezřelých u takových skutků jako je zabití člověka nebo závažná dopravní nehoda je v podstatě jasné. Jenže existuje poměrně široká šedá zóna, ve které není jasné, zda něco trestné je anebo není a zda trestní stíhání zahajovat či nikoli.

Klíčové je ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákoníku, které zní: Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Jde o tzv. zásadu subsidiarity trestní represe. Tedy jinak řečeno, pokud je nějaká věc řešitelná prostředky jiných (méně invazivních) právních odvětví (např. civilní žalobou u soudu), pak by se mělo využívat těchto možností a trestní právo by se mělo používat až jako poslední možnost (ultima ratio). Nutno konstatovat, že těchto věcí je celá řada. Např. si objednáte zboží, zaplatíte ho, ale zboží vám již nedojde. To je klasická situace, která se má řešit civilní žalobou. Podáte žalobu, zaplatíte soudní poplatek, několik let se soudíte, a když máte štěstí, tak vysoudíte peníze nebo zboží, co jste si objednali. Jenže také existuje možnost, že přijdete na policii a nahlásíte to jako trestný čin. Zde pak záleží na tom, co policie udělá, buď celou věc odloží právě na základě využití zásady subsidiarity trestní represe a nebo se vás ochotně ujme a zahájí trestní stíhání. Skutek vymezí tak, že ten, komu jste posílali peníze, již v době, co s vámi uzavíral smlouvu, v zásadě neměl v úmyslu vám zboží poslat, takže byl spáchán podvod. Místo toho, abyste se soudili za svoje peníze, tak policie (za peníze nás všech daňových poplatníků) vše udělá za vás. Začne dlužníka trestně stíhat a mnohdy věc skončí i jeho odsouzením.

Právě v této šedé zóně nelze vysledovat jednotnou linii postupu, jak policie tak státních zástupců, kteří na práci policie dohlíží. Krásně je to vidět na sporech mezi podnikateli, kdy mnozí z nich místo podávání civilních žalob se snaží za pomoci spřízněných policistů věci řešit pomocí trestních oznámení. Přitom jde jenom o nezaplacené faktury. Někdy se proto nezaplacené faktury řeší v trestním řízení, když se policii a státnímu zástupci chce a někdy zase naopak a to se pak právě argumentuje zásadou subsidiarity trestní represe.

Každopádně tyto věci by se neměly vůbec stíhat a k trestnímu soudu by se vůbec dostat neměly. Někdy se tam opravdu nedostanou. Pokud ovšem k trestnímu soudu dojdou, zpravidla se jako obhájce na námitku subsidiarity trestní represe dozvídám, že okolnost, něco jde řešit civilní žalobou, kdy jde o spor o peníze mezi podnikateli, neznamená, že to není trestné. Z praxe si tak nepamatuji, že by nalézací nebo odvolací soud obžalovaného zprostil obžaloby právě na základě této námitky. S námitkou subsidiarity trestní represe je tak možné uspět spíše až v nejvyšších patrech justice, tedy u Nejvyššího soudu nebo u Ústavního soudu, které vydaly několik rozhodnutí na toto téma. Jako obhájce jsem si však nevšiml, že by okresní a krajské soudy ducha těchto rozhodnutí nějak významně reflektovaly.

Čekat na nějaké zastání u Nejvyššího nebo Ústavního soudu je však poněkud zdlouhavé nalézaní spravedlnosti. Navíc zde musíte být zastoupeni advokátem, takže mnozí odsouzení tuto možnost ani nevyužijí.

Pokud tedy existuje nějaké slabé místo, kde by bylo možno zahájení trestního stíhání ovlivnit ať již jakýmkoli způsobem (známostmi, vlivem, penězi), tak je to z mého pohledu právě v této šedé zóně, kde není rozhodováno jednotně.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT