Jak nepůjčovat peníze

Mám pocit, že tohle už mi pražské soudy dělají naschvál. Žaloval jsem nějakou banální půjčku. Smlouva o zápůjčce neexistovala. Pouze komunikace dokumentovaná v SMS zprávách, kde bylo uvedeno, kolik se má půjčit a na jaký účet se mají peníze převést. To se stalo, peníze byly převedeny. Pak se však ukázalo, že účet nebyl chlapíka, který si zápůjčku domluvil, ale jeho přítelkyně. K vrácení půjčky samozřejmě nikdy nedošlo. Něco málo se zaplatilo a na zbytek dlužné částky vystavil dlužník směnku. Pak začal dělat mrtvého brouka a nekomunikoval. Mohl jsem sice podat žalobu na vymáhání směnky. To ale není poslední dobou moc výhodné. Navíc tam byl větší soudní poplatek a nedalo se to řešit elektronicky.

Podal jsem proto žalobu na úhradu dlužné částky. Připadalo mi dostatečně průkazné, že si chlapík domluvil po SMS zprávách půjčku na stanovený účet a ta mu byla poskytnuta. Soud zareagoval tak, že vydal platební rozkaz a dlužníkovi uložil povinnost zaplatit. Soud však nebyl schopen dlužníkovi platební rozkaz doručit, a proto ho zrušil. Pak mne soud vyzval, zda budu souhlasit s tím, aby soud rozhodl bez nařízení jednání. S tím jsem souhlasil. Nicméně soud stejně nakonec jednání nařídil. Z jednání jsem se omluvil, protože jsem neviděl důvod, proč trávit celý den na D1 a navyšovat náklady řízení o několik tisíc Kč, když našemu tvrzení nikdo neoponoval. Navíc bylo zřejmé, že se dlužník nedostaví. Předpokládal jsem, že by případně soud napsal, co potřebuje na našich tvrzeních nebo důkazech doplnit, pokud by něčemu nerozuměl. Soud nic nenapsal. Navíc, když vydal platební rozkaz a ještě mne žádal o souhlas, aby mohl věc projednat bez nařízení jednání, pak mi dle mých zkušeností připadalo zbytečné, abych na jednání jel. Stejně nemám další důkazy a navíc nikdo naší verzi příběhu neoponuje.

Nicméně soud žalobu zamítl. Odůvodnil to tím, že jsme neprokázali, že SMS zprávy psal žalovaný. Že, když se někdo podepíše jako „Petr“, neznamená to, že to je to zrovna žalovaný. U jednání, kde jsem nebyl, mne pak prý o tomto soud poučil, a protože jsem nereagoval (logicky, nebyl jsme tam), tak naše strana neunesla důkazní břemeno.

Bezva! Nechápu, proč tedy soud vůbec vydával platební rozkaz. V okamžiku vydání platebního rozkazu jsem důkazní břemeno unesl a pak najednou ne? Proč mne soud nepoučil o tom, že mu něco chybí v okamžiku, kdy mne žádal, abych souhlasil s rozhodnutím bez nařízení jednání?

Inu podal jsem odvolání, že se mi to nezdá. Nemyslím si, že když jednou unáším důkazní břemeno a nic se nezmění, že to tentýž soud může vyhodnotit najednou zcela opačně. Odvolací soud mi řekl, že je všechno v pořádku, že nemohu všechno házet na soud.

Snažil jsem se argumentovat tím, že podle občanského soudního řádu soud může vydat platební rozkaz jenom tehdy vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. Takže to chápu tak, že když už soud platební rozkaz vydá, navíc žalovaný ničeho nenamítá a neuvádí nějaká jiná tvrzení nebo jiné důkazy a ani soud si jiné důkazy nevyžádá, pak by se postoj soudu neměl na základě stále stejných tvrzení a důkazů měnit. Na to mi předseda odvolacího soudu řekl, že to se jen tak píše v zákoně, že přece ze své praxe nemůžu věřit tom, že by soud při vydávání platebního rozkazu nějak zvlášť kontroloval, zda je žaloba důvodná. Dobře, jenže v občanském soudním řádu není ustanovení o tom, že by soud vydával platební rozkaz aniž by zkoumal důvodnost návrhu. Tam, je to přesně naopak. Když jsem pak mluvil něco na téma předvídatelnost rozhodnutí a o víře ve spravedlnost, tak už se na mne jen blahosklonně usmíval. Ten úsměv jsem pochopil tak, že si o mně jako o advokátovi, který chodí k soudu docela často, nemyslel, že si snad o soudu myslím, že tam najdu spravedlnost. Bohužel si to nemyslím. To ale neznamená, že bych rezignoval na její hledání. A to i u soudu.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT