Jak jsem se soudil s panem kardinálem

Pokaždé, když přijdete na soud a čeká vás proces s mladým, vzdělaným a nezpruzeným soudcem, je to milé překvapení. V tu chvíli máte pocit, že doba není vymknuta z kloubů. Předvídatelnost soudního rozhodnutí funguje a co si více přát. Před tímto soudcem se odehrávala pře, kdy se kardinál Duka společně se svým právním zástupcem dovolávali omluvy za to, že Národní divadlo v Brně pořádalo v prostorách Divadla husa na provázku divadelní festival, jehož součástí byly i dvě inscenace, ve kterých byly scény, které se žalobcům nelíbily. Já zastupoval Centrum experimentálního divadla, které provozuje Divadlo husa na provázku.

Kardinál Duka se soudu neúčastnil, měl tam pouze svého zástupce a současně druhého žalobce. Naproti jsem seděl já se svým spolužákem z JAMU Mirkem Oščatkou, současným ředitelem CED, prof. Petrem Oslzlým, bývalým ředitelem CED, pak tam byl Martin Glaser, ředitel ND Brno a jeho právní zástupce. Takže 5 na jednoho.

Právní zástupce pana kardinála se nicméně početní převahy nezalekl a opětovně poukazoval na to, jak oba dva s panem kardinálem trpí, když byly předváděny scény, které se jim nelíbily.

Konkrétně šlo o tři scény. Jedna postava zpodobněná s atributy Ježíše Krista (křížem a trnovou korunou) měla znásilnit muslimku. Pak polská herečka provádí felaci obří soše Jana Pavla II. A nakonec si jedna herečka z lůna vytahuje českou vlajku.

Argumentace pana kardinála byla taková, že zobrazením Krista ve skutkovém ději, který je proti celému učení J. Krista a učení Katolické církve, pak zdržuje žalobce od možnosti svobodně vykonávat svoji víru, účastnit se bohoslužeb a vyznávat svoji víru veřejně jakožto víru jedinou a pravou, která vede ke spáse duše a dobrému světu pro všechny lidi.

Na to jsem argumentoval tím, že nikdo pana kardinála nenutil k tomu, aby se podobných představení účastnil, případně si je vyhledával na internetu. Nechtěl jsem se pouštět do teologických disputací, ale připadalo mi, že víra pana kardinála by přece měla být natolik pevná, aby obstála před jakoukoli zkouškou, případně i provokativní hrou.

V průběhu soudu došlo k tomu, že bylo třeba prokázat, že socha, na které je prováděna felace, je socha Jana Pavla II. Abychom se hnuli z místa a nemuseli věc dokazovat, tak nový ředitel CED Mirek Oščatka vstal a řekl, že na představení byl a šlo o sochu Jana Pavla II. Na to vstal starý ředitel CED Petr Oslzlý, a uvedl všechny do obrazu tím, že také byl na představení, ale že o sochu Jana Pavla II nešlo, protože se osobně s Janem Pavlem II potkal, a socha vypadala úplně jinak. A pokud jde o nějaký penis, byla to spíše hůlka, penis přece takto nevypadá. A pak se v tom vyznejte.

Každopádně soudce se vyznal a žalobu zamítl. Pokus prosadit delikt rouhání prostřednictvím ochrany osobnosti nevyšel. Náboženská neutralita v soudních rozhodnutích prozatím zachována.

Autor: Michal Šalomoun
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu