Jak je složité vyznačit doložku právní moci

Když se s někým několik let soudíte, pak se vám uleví, když všechno skončí. Rozsudek nabude právní moci a má se stát, co rozhodl soud. Problém je, že se tak má stát, ale mnohdy se tak nestane. V tomto případě šlo o to zaplatit za dodané technologické zařízení cca milion Kč.

Pokud tedy žalovaný zaplatí, jak mu ukládá rozsudek, je vše OK. Pokud nikoli, je možno po něm peníze vymáhat exekučně. To má svá pravidla, která se stále pro věřitele zpřísňují a komplikují.

Prvně je třeba na rozsudku mít vyznačenou tzv. doložku právní moci a vykonatelnosti. Tedy na ten samý papír musí nějaká úřednice nebo úředník vyznačit (napsat), že rozsudek nabyl právní moci a je vykonatelný a datum, kdy se tak stalo. Právní moc je okamžik, kdy byl rozsudek doručen a vykonatelnost je okamžik, kdy uběhla lhůta k plnění. Zpravidla je dlužníkům ukládáno, aby zaplatili do tří dnů od právní moci rozsudku. Tedy rozsudek je vykonatelný tři dny po právní moci. To byl i případ, který zde popisuji. Zatím nic složitého. Aspoň myslím.

Problém byl, že nám soud již několik týdnů doložku nehodlal vyznačit. Klient už byl nervózní a já taky. Bylo jasné, že protistrana využije tento čas k tomu, aby zašantročila majetek a exekuci se vyhnula.

Asistentka volala několikrát na soud a když se konečně dovolala, bylo jí odpovězeno něco, co jsem nepochopil. Doložku právní moci nám vyznačí, ale nemůžou nám vyznačit doložku vykonatelnosti. To má prý na starosti nějaký chlápek, který provádí statistiku a ten tam není. To jako, že přičíst k právní moci číslo tři nikdo jiný neumí?! Asi ne.

Klient na mne řval a já bohužel nemohl nic dělat. Dal jsem mu telefon na soud, aby si vyznačení doložky vyřval na soudě sám. Přišel s tím samým příběhem ohledně nějakého chlápka ze statistiky. Takže výsledek nula.

Nicméně mu tam chytré úřednice poradily, že já mu mám udělat konverzi rozsudků, on s tím má dojít na soud a ony mu tam doložku vyznačí. Škoda, že mu neporadily, aby si přímo na soudě vyžádal papírový opis rozsudku. Pak by to mohly udělat všechno naráz a já nemusel dělat konverzi.

Klient už byl ale tak vytočený, že po mně chtěl tu konverzi, jak mu poradila ty chytrá paní ze soudu.

Tedy jsem musel udělat konverzi a dva rozsudky a ještě opravné usnesení převést do papírové podoby se vším tím divadlem, co to obnáší. To jsem mu poslal papírovou poštou, kde nechal přímo na soudě vyznačit doložku právní moci a vykonatelnosti. Najednou to šlo a nějaký záhadný chlápek ze statistiky už nebyl potřeba. Pak bylo nutné tyto papírové dokumenty opětovně převést do elektronické podoby, udělat další konverzi a poslat exekutorovi. To už se mi vážně nechtělo, proto jsem raději nechal rozsudky v papírovém vyhotovení a poslal klienta s těmito papírovými dokumenty za exekutorem. Takže zbytečná konverze a konverzace, zbytečná pošta, zbytečná cesta na soud, zbytečná cesta k exekutorovi. Přitom stačilo, aby nám na soudě vyznačili doložku elektronicky, já vše elektronicky poslal exekutorovi a šlo to udělat asi za dvě minuty. Bohužel to takto nešlo. A museli jsme jít cestou papírového justičního divadla, do kterého nás vmanipulovali líní nebo neschopní soudní úředníci.

Když už nám konečně další soud nařídil exekuci na základě papírové konverze rozsudku, tak nám konečně soud vyhověl a po měsíci poslal doložku právní moci a vykonatelnosti v elektronické podobě. Ať žije elektronizace justice. Předpokládám, že za to nikdo nemůže. Možná snad jen nějaký no name chlápek ze statistiky.

Autor: Michal Šalomoun
zavřít reklamu