Jak je důležité odsuzovat onanii

Jsou známy případy, kdy soudy trvají několik let a nakonec se obžalovaný zprostí, kdy se nashromáždí tolik důkazů, které svědčí pro i proti, že není možné jednoznačně uzavřít, že by trestný čin spáchal obžalovaný. Na základě klasické právní zásady in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného) je pak obžalovaný obžaloby zproštěn. Nicméně lze postupovat i zcela obráceně. Jeden takový případ nyní popíšu.

Na městských slanostech Města N., kde byly stovky, možná tisíce lidí se stalo, že jeden straší pán (71 let) v parku čůral, a když skončil, pak se stále držel za přirození a asi masturboval. Ponechme stranou, zda šlo o masturbaci nebo jenom o dlouhé čůrání a boj se zipem, který se zasekl. Každopádně nějakého pána při akci, která byla vyhodnocena jako onanie, spatřily 3 dívky od 13 do 15 let. Svěřily se s tímto zážitkem strážníkům obecní policie, která je vyslechla a pak na těchto slavnostech zasáhla, že nějakého staršího pána sebrala, který věkem odpovídal popisu dívek.

Inu nastalo kolečko přípravného řízení, které vyústilo obviněním z výtržnictví, neboť se tento pán měl na místě veřejnosti přístupném dopustit hrubé neslušnosti. Krátce na to se věc dostala před soud. Udělaly se nějaká sexuologická vyšetření, které nezjistily, zda je pán deviant či nikoli. Znalec dospěl k tomu, že pokud by to pán udělal, tak deviant je a pokud nikoli, tak že není.

Soudce se chtěl spokojit pouze se čtením záznamu, kde dívky vypovídaly. Samozřejmě bez účasti obhájce. Tak jsem jako obhájce sdělil, že trvám na výslechu oněch děvčat, že součástí práva na spravedlivý proces dle Úmluvy o lidských právech je i nechat vyslýchat svědky proti sobě a klást jim otázky. Pokud jsou svědci nezletilí, je možné to učinit samozřejmě citlivě, např. s vykázáním obviněného, ale obhajobě zkrátka musí být v nějaké fázi řízení umožněno klást svědkům otázky. To připustil i tento soudce. Vyslechli jsme tyto svědkyně, které si vlastně nic moc nepamatovaly, onomu delikventovi do obličeje vlastně ani neviděly a nemohou na 100 % říci, že oním pachatelem má být právě pán, co stojí před soudem. Klasická situace na in dubio pro reo. Soudce tedy pána zprostil obžaloby.

Odvolal se státní zástupce, odvolací soud rozsudek zrušil a věc vrátil zpět, k novému projednání, že soudce postupoval špatně. Tehdy jsem se poprvé dozvěděl, že právo na spravedlivý proces není absolutní. To mě docela šokovalo. Dozvěděl jsem se jak od stáního zástupce tak i od odvolacího soudu, že právo na spravedlivý proces nelze nadřazovat nad právo na zvláštní ochranu dětí.

Soud měl tedy rozhodovat znovu a vypořádat se s ochranou dětí. To soud realizoval tak, že je vyslechl za přítomnosti psycholožky, tam si ale taky nic moc nepamatovaly. Soud proto rozhodl opětovně tak, že onoho nešťastného pána postaveného před soud zprostil obžaloby.

Následovalo opětovné odvolání státního zástupce, opětovné poukázání na to, že právo na spravedlivý proces nelze nadřazovat nad právo na zvláštní ochranu dětí, což ve výsledku znamená, že není možné vyjít z výslechu svědkyň před soudem, kterým mohl klást obhájce otázky, to má být jaksi zapomenuto. Má být vycházeno z ono prvotního záznamu obecní policie, který byl sice pořízen nezákonným způsobem, ale zachycuje situaci bezprostředně po činu, takže má mít jaksi vyšší vypovídající schopnost a hlavně z tohoto dokumentu lze seznat, že muž kterého policie sebrala, má být oním mužem, co onanoval.

Tentokrát odvolací soud nenechal nic náhodě. Rozsudek opět zrušil a pro jistotu věc odňal z rozhodování zpupnému soudci a přiřadil ji jinému senátu. To byla vskutku šťastná volba. Nová soudkyně při rozhodování ve věci začala dobře, když obžalovaného rovnou ve dveřích oslovila: „Pojďte dál, pane odsouzený.“ Poněkud zapomněla na zásadu presumpce neviny a na to, že odsoudit se ho chystala teprve ona. To se jí také podařilo. Pozoruhodné bylo, že nechala zpracovat další znalecký posudek na věrohodnost výpovědi těchto tří svědkyň, ze kterého až následně vyplynulo, že v přípravném řízení se tyto slečny různě vydávaly jedna za druhou. Zároveň jsme se však od znalkyně dozvěděli, že to, že si svědkyně zaměňují před policií svoji identitu, nemá vliv na věrohodnost jejich výpovědi.

V trestním řízení platí tzv. zásada bezprostřednosti, kdy soudce, který do řízení vstoupí nový musí všechny důkazy zopakovat, aby se s nimi bezprostředně seznámil. Tato soudkyně to provedla tak, že si suše zkonstatovala, že provádí všechny důkazy jako předcházející soudce a tím to bylo vyřešeno. Žádný výslech svědkyň tak neprobíhal. Je poněkud zarážející, pokud již nyní bylo těmto původně nezletilým svědkyním již podstatně více, proč by nemohly byt jako svědkyně vyslechnuty před soudem. Přece jenom nešlo o nějaké znásilnění, které by se dělo jim, ale měli jenom vysvětlit, co tehdy viděli a zda to spáchal pán, který stojí před soudem. Nechápu, co je na tom natolik traumatizujícího, že se kvůli tomu musím bořit základní pilíře spravedlivého procesu.

Nuže povedlo se, soudkyně pána odsoudila, dala mu podmínku a uložila nějaké sexuologické léčení. Odvolací soud to dle očekávání potvrdil.

Osobně jsem se s tím nehodlal smířit a tak jsem podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Prozatím o něm rozhodnuto nebylo. Nedávno jsem se však zcela náhodně dozvěděl, že si ho paní soudkyně 3 roky syslila v kanceláři a na Nejvyšší soud ho vůbec neposlala. Zřejmě taky ochrana nezletilých svědků.

Možná je rekapitulace ještě předčasná, ale kvůli tomu, že si někdo vyhonil v parku, se zpracovávalo několik posudků, konalo několik soudních stání, bylo třeba vyměnit soudce, kdy po sedmi letech není ještě definitivně jasno, jak to bude. Ale každopádně dílčí výsledky se již dostavily, kdy pán po té, co několikrát musel podstupovat poměrně nepříjemné sexuologické vyšetření a ponižující proces, dostal infarkt.

Jen pro kontrast uvádím, že italský Nejvyšší soud rozhodl , že onanie na veřejnosti není zločin, vycházím alespoň z toho článku https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/417227/onanie-na-verejnosti-neni-zlocin-rozhodl-italsky-nejvyssi-soud-nastval-politiky.html, ze kterého cituji i foto.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT