In dubio pro reo

In dubio pro reo je jedna z klíčových zásad trestního práva a znamená v pochybnostech ve prospěch obviněného. Jak funguje tato zásada v praxi je možno demonstrovat na jednom starším případu.

To jsem byl ještě koncipient, kdy můj šéf měl obhajovat jako ex offo chlapa obviněného ze sexuálního zneužívání své vnučky. Vše se seběhlo tak, že tato, pokud si dobře vzpomínám, jedenáctiletá vnučka chodila do nějaké speciální poradny. Špatně totiž mluvila, byla samé dis a i posudek na ni zněl, že je v úrovni hlubokého myšlenkového podprůměru. Tak tato vnučka jednou při nějaké hodině s psycholožkou řekla, že jí děda šimral, tam kde čůrá. Z této věty se pod dozorem bdělé psycholožky stal proces. Celá rodina odmítla vypovídat. Když jsem chtěl vyslýchat onu vnučku, kterou vyslechla jenom psycholožka, tak mi to nebylo umožněno. Nepomohl ani apel na Evropskou úmluvu o lidských právech, která právo obviněného na výslech svědka a klást mu otázky přímo zaručuje a to i když je nezletilý. Chápu, že v těchto případech může být problém, pokud by otázky kladl přímo obviněný, ale obhajobě se musí umožnit v nějak fázi řízení svědkovi klást otázky. To se tady nepovedlo. Zajímavý byl znalecký posudek psycholožky, která zkoumala onu vnučku, zda k něčemu sexuálně deliktnímu mezi ní a dědou došlo. To se provádí na loutce, na které se má demonstrovat, co obviněný oběti dělal. V tomto případě však vnučka loutku odložila, což psycholožka interpretovala tak, že to je časté chování zneužívaných dětí. Když jsem se snažil dozvědět, jaká měla být reakce, aby se potvrdilo, že k žádnému sexuálně závadnému jednání nedošlo, tak jsem se to nedozvěděl. Takže příbuzní odmítli vypovídat, chlap říkal, že to neudělal a k tomu posudek, podle kterého holčička dala pryč demonstrační panenku. Takže je to jasné: vinen. Jelikož jsem byl ještě mladý a nezkušený, navíc i zvídavý, počkal jsem si na chodbě na předsedu senátu (v té době se soudci před lidmi ještě neukrývali v útrobách soudu jako dnes) a ptal jsem se ho, proč nepoužil zásadu in dubio pro reo. Jeho odpověď mne odzbrojila: „Pane kolego, proč bych ji používal, jediný, kdy tady má pochybnosti jste Vy, já ne, já vím, že kecáte.“ Takže tak. Přestože je tato zásada vyzdvižena jako jedna z nejdůležitějších a jsou o ni popsány celé knihovny, v praxi se lze s odůvodněním případů v rámci této zásady setkat opravdu spíše výjimečně.

Autor: Michal Šalomoun
ZAVŘÍT